Alle masteremne

Alle masteremne

Nedanfor finn du ei oversikt over alle emne i masterstudiet i økonomi og administrasjon, fordelt på undervisingsspråk.

Du skal ha tre valgfrie emne (22,5 studiepoeng) i mastergraden. Dei tre kan velgast heilt fritt, dvs. frå hovud- eller støtteprofilen din, eller frå andre profilar.

Valgemner

Nye kurs høsten 2020 (EN/NO)

Kode Navn Stp Semester
BAN400 BAN400R Programming for Data Science 7.5 Høst
BAN434 BAN434Social and Economic Networks 7.5 Vår
BAN435 BAN435Blockchain Technology and Cryptocurrencies 2.5 Høst
BUS469 BUS469Corporate Liability and Sustainable Markets 7.5 Høst
ECN432 ECN432Retail Economics 7.5 Vår
FIE460 FIE460Ship Finance and Marine Insurance 7.5 Høst
FIE461 FIE461Risk and Insurance 7.5 Høst

Valgemner - undervisning på norsk

Kode Navn Stp Semester
BUS400N BUS400NStyring av større foretak 7.5 Høst
BUS401N BUS401NStrategiske lønnsomhetsanalyser og prising 7.5 Høst
BUS402 BUS402Finansregnskap I 7.5 Høst
BUS422N BUS422NInvesteringsanalyse 7.5 Vår
BUS424N BUS424NRegnskapsanalyse 7.5 Vår
BUS428 BUS428Økonomisk organisasjonsteori 7.5 Vår
BUS432 BUS432Operasjonell planlegging 7.5 Vår
BUS435N BUS435NRegnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner 7.5 Vår
BUS438 BUS438Strategisk outsourcing og franchising 7.5 Vår
BUS440B BUS440BVerdivurdering med regnskapsanalyse 7.5 Høst
BUS441 BUS441Konkurransestrategi (utgått, endra kode til ECN433) 7.5
BUS442 BUS442Konkurranserett 7.5 Høst
BUS444N BUS444NØkonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5 Høst
BUS451 BUS451Dynamisk virksomhetsstyring 7.5 Vår
BUS466 BUS466Næringseiendom: investering og forvaltning 7.5 Høst
BUS467 BUS467Innkjøpsledelse 7.5 Vår
ECN426 ECN426Velferdsstatens utfordringer 7.5 Vår
ECN427 ECN427Samfunnsøkonomisk prosjektvurdering 7.5 Høst
ECN433 ECN433Konkurransestrategi (tidl. BUS441) 7.5 Høst
ECO427 ECO427Næringsøkonomi 7.5 Vår
ECO441 ECO441Skatt og økonomisk politikk 7.5 Vår
FIE400N FIE400NFinansmarkeder 7.5 Høst
FIE420 FIE420Pengemarkeder og bankvesen 7.5 Høst
FIE423 FIE423Rentemarkeder og -instrumenter 7.5 Vår
FIE426 FIE426Kapitalforvaltning 7.5 Vår
FIE431 FIE431Krakk og kriser 7.5 Høst
FIE432 FIE432Personlig økonomi 7.5 Høst
MRR411 MRR411Revisjon I 7.5 Høst
MRR412 MRR412Finansregnskap I 7.5 Høst
MRR416 MRR416Foretaksrett 7.5 Høst
MRR418 MRR418Skatte- og avgiftsrett 7.5 Høst
MRR443 MRR443Verdsettelse i regnskapet 7.5 Vår
MRR445 MRR445Topics in Auditing 7.5 Høst
MRR451 MRR451Revisjon II 7.5 Vår
MRR452 MRR452Finansregnskap II 7.5 Vår
MRR453 MRR453Digital revisjon 7.5 Vår
STR425 STR425Forhandlinger 7.5 Høst Vår
STR433 STR433Etisk handling: Individ, organisasjon og samfunn 7.5 Høst
STR435 STR435Personalpolitikk og incentiver 7.5 Vår
STR436 STR436Ledelse og organisasjonsbeslutninger 7.5 Vår
STR437 STR437Team og teamledelse 7.5 Høst
STR446 STR446Prosessledelse 7.5 Høst
STR447 STR447Human Resource Management 7.5 Vår
STR453 STR453Digitalisering 7.5 Vår
STR455 STR455Kunnskap som basis for strategi og konkurransefortrinn 7.5 Høst
STR456 STR456Ledelse og lederpsykologi 7.5 Vår
STR459 STR459Kunstig intelligens og robotisering 7.5 Høst

Elective courses - offered in English

Kode Navn Stp Semester
BAN401 BAN401Applied Programming and Data Analysis for Business 7.5 Høst
BAN402 BAN402Decision Modelling in Business 7.5 Høst
BAN403 BAN403Simulation of Business Processes 7.5 Vår
BAN404 BAN404Predictive Analytics with R 7.5 Vår
BAN420 BAN420Introduction to R 2.5 Høst
BAN423 BAN423Benchmarking with DEA, SFA, and R 2.5 Høst
BAN424 BAN424Applications of Business Analytics 2.5 Høst
BAN425 BAN425Applied Risk Management 2.5 Vår
BAN426 BAN426Applied Data Science 2.5 Vår
BAN427 BAN427Insurance Analytics 2.5 Høst
BAN430 BAN430Forecasting 7.5 Vår
BAN432 BAN432Applied Textual Data Analysis for Business and Finance 7.5 Høst
BAN433 BAN433Applied Cloud Computing for Enterprises 2.5 Vår
BUS400E BUS400EManagement Control 7.5 Høst
BUS401E BUS401EStrategic Profitability Analysis and Pricing 7.5 Høst
BUS402E BUS402EFinancial Accounting I 7.5 Vår
BUS403 BUS403Supply Chain Management 7.5 Høst
BUS422E BUS422ECapital Budgeting 7.5 Høst
BUS424E BUS424EStrategic Financial Statement Analysis 7.5 Høst
BUS429 BUS429Pricing Analytics and Revenue Management 7.5 Høst
BUS435E BUS435EGovernmental and Nonbusiness Accounting 7.5 Høst
BUS443 BUS443Fraud Detection 7.5 Høst
BUS444E BUS444EEconometrics for Business Research 7.5 Vår
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår
BUS452 BUS452Corruption - Incentives, Disclosure and Liability 7.5 Vår
BUS456 BUS456Behavioral Business Strategy 7.5 Høst
BUS460 BUS460Operational Risk Management 7.5 Høst
BUS465 BUS465Corporate Crime: Detection and Prevention 7.5 Vår
CEMS401 CEMS401Global Strategy 7.5 Høst
CEMS402 CEMS402Global Leadership (TBA, spring 2021) 7.5 Vår
ECN400 ECN400Macroeconomic Theory and Policy 7.5 Høst
ECN401 ECN401Microeconomic Theory with Applications 7.5 Vår
ECN402 ECN402Econometrics 7.5 Høst Vår
ECN420 ECN420Petroleum Economics 7.5 Vår
ECN421 ECN421Behavioral Economics 7.5 Vår
ECN423 ECN423Development Economics 7.5 Høst
ECN425 ECN425Labour Economics 7.5 Høst
ECN429 ECN429The Economics of Aquaculture and Fisheries Management 7.5 Vår
ECN430 ECN430Empirical Methods and Applications in Macroeconomics and Finance 7.5 Vår
ECO400 ECO400Decisions, Strategy and Information 7.5 Høst
ECO401 ECO401Optimisation and Microeconomic Theory 7.5 Høst
ECO421 ECO421Asset Pricing 7.5 Høst
ECO422 ECO422Advanced Corporate Finance 7.5 Høst
ECO423 ECO423Advanced Derivatives 7.5 Vår
ECO433 ECO433Empirical Strategies for Causal Analysis 7.5 Vår
ECO439 ECO439Resource Economics 7.5 Vår
ELE426 ELE426Norwegian Language III Norsk samfunns- og næringsliv 7.5 Høst
ENE421 ENE421Energy and Resource Industries 7.5 Høst
ENE423 ENE423Economics of the Environment and Climate 7.5 Høst
ENE424 ENE424Elektrisitetsmarkeder 7.5 Høst
ENE425 ENE425Sustainable Energy 7.5 Vår
ENE427 ENE427Land Use and Natural Resources 7.5 Vår
ENE430 ENE430Commodity Trading and Transport 7.5 Vår
ENE431 ENE431Shipping Economics and Analytics 7.5 Høst
ENE434 ENE434Energy Industry Analytics 7.5 Vår
ENE452 ENE452Seminar: Climate Change and Ethical Challenges 2.5 Høst
ENE456 ENE456Seminar: Corporate and private environmental responsibility 2.5 Vår
ENE467 ENE467Energy and Climate Policy 2.5 Vår
ENEINT ENEINTInternship 2.5 Høst Vår
ETI450 ETI450Corporate Social Responsibility 7.5 Vår
FIE400E FIE400EInvestments 7.5 Høst Vår
FIE401 FIE401Financial Econometrics 7.5 Høst Vår
FIE402 FIE402Corporate Finance 7.5 Høst Vår
FIE403 FIE403Konjunkturanalyse 7.5 Høst Vår
FIE421 FIE421Long-Term Macroeconomic Analysis 7.5 Vår
FIE425 FIE425Derivatives and Risk Management 7.5 Høst
FIE432E FIE432EPersonal Finance and Taxation 7.5 Vår
FIE433 FIE433International Finance 7.5 Vår
FIE434 FIE434Behavioural Finance and Wealth Management 7.5 Vår
FIE436 FIE436Venture Capital, Private Equity and IPO's 7.5 Vår
FIE437 FIE437Valuation 7.5 Høst
FIE441 FIE441Taxes and Business Strategy 7.5 Vår
FIE442 FIE442Growth and Architecture of Financial Systems 7.5 Høst Vår
FIE443 FIE443Mergers and Acquisitions 7.5 Vår
FIE447 FIE447Trading, Liquidity, and Pricing in Securities Markets 7.5 Høst
FIE448 FIE448Banking and FinTech 7.5 Vår
FIE450 FIE450Programming with Applications in Finance 7.5 Vår
FIE451 FIE451Asset Management with Programming Applications 7.5 Vår
FIE453 FIE453Big Data with Applications to Finance 7.5 Høst
FIE457 FIE457Entrepreneurial Finance 7.5 Høst
FIE459 FIE459Sustainable Finance 7.5 Høst
INB423 INB423International Marketing 7.5 Høst
INB427 INB427Globalisation and Integration 7.5 Vår
INTERN-A-M INTERN-A-MInternship abroad Master 7.5 Høst Vår
MBM400A MBM400AResearch for Brand Decisions 7.5 Høst
MBM401B MBM401BConsumer Behaviour 7.5 Høst
MBM402B MBM402BBrand Management 7.5 Høst
MBM424 MBM424Market Communication Effectiveness 7.5 Vår
MBM431 MBM431Commercialization of Innovations 7.5 Høst
MBM432 MBM432Sustainable Marketing 7.5 Vår
NBD404 NBD404R&D and Intellectual Property 7.5 Høst
NBD405 NBD405New Business Development in Practice 7.5 Vår
NBD406 NBD406Innovation and Strategic Entrepreneurship 7.5 Høst
NBD409 NBD409Value-creation by Design 7.5 Vår
NBD412 NBD412Platform-Based Business Models 7.5 Vår
NBD413 NBD413Technology Adoption and Consumer Psychology 7.5 Vår
NBD490 NBD490Entrepreneurship: 10 Weeks to Launch 15 Vår
STR402A STR402AMetode for masterutredningen 7.5 Høst Vår
STR404 STR404Strategic Analysis 7.5 Høst
STR421 STR421Competitive Strategy 7.5 Vår
STR445 STR445Human Capital, Mobility and Diversity in Firms 7.5 Høst
STR451 STR451Managerial Decision Making 7.5 Vår
STR452 STR452Strategy with Finance 7.5 Vår
STR460 STR460Managing Change and Innovation 7.5 Høst
ECO420 ECO420Corporate Governance 7.5 Vår

Utgåtte eller midl. ikke tilbydde kurs

Kode Navn Stp Semester
BAN422 BAN422Visualization in R (expired) 2.5
ECN422 ECN422International Economics (not offered) 7.5
BAN421 BAN421Data Structures in R 2.5
BAN431 BAN431Econometrics and Statistical Programming (expired) 7.5
BUS401 BUS401Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising 7.5
BUS420 BUS420Økonomiske beslutninger med data-simulering (ikke tilbudt) 7.5
BUS422 BUS422Investeringsanalyse (erstattet av BUS422E og BUS422N) 7.5
BUS423 BUS423Simulation of Business Processes (Expired, replaced by BAN403) 7.5
BUS424 BUS424Strategic Financial Statement Analysis (Expired - replaced by BUS424E) 7.5
BUS425 BUS425Verdsettelse med regnskapsanalyse (utgått, erstattet av BUS440B) 7.5
BUS426E BUS426EAuditing (expired, replaced by MRR411E) 7.5
BUS426N BUS426NRevisjon (utgått, erstattet av MRR411) 7.5
BUS427 BUS427Advanced Management Accounting (not offered) 7.5
BUS432E BUS432EOperations Management (not offered) 7.5
BUS435 BUS435Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner 7.5
BUS437 BUS437Valuation, Financial Analysis and Accounting (expired) 7.5
BUS440 BUS440Regnskapsanalyse og verdivurdering (utgått, erstattet av BUS440A) 7.5
BUS440A BUS440AVerdsettelse (ikke tilbudt) 7.5
BUS440E BUS440EValuation with financial statement analysis (not offered) 7.5
BUS444 BUS444Økonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5
BUS444 BUS444Økonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5
BUS445 BUS445Cases in Management Accounting (expired) 7.5
BUS447 BUS447Financial Accounting - IFRS (expired, replaced by BUS402E/MRR412E) 7.5
BUS448 BUS448Auctions, Sales and Procurement (not offered) 7.5
BUS449 BUS449Multivariate Analysis for Business Economics (expired) 7.5
BUS450 BUS450Risikostyring i bedrifter (ikke tilbudt) 7.5
BUS453 BUS453Enterprise Risk Management: Principles and Methods (expired) 7.5
BUS454 BUS454Financial Reporting IFRS II (expired) 7.5
BUS455 BUS455Applied Programming and Data Analysis for Business (Expired, eplaced by BAN401) 7.5
BUS457 BUS457Financial Statement Analysis and Valuation (expired, replaced by BUS440E) 7.5
BUS458 BUS458International Business Taxation (not offered) 7.5
BUS459 BUS459Predictive Analytics with R (expired, replaced by BAN404) 7.5
BUS462 BUS462Benchmarking with DEA, SFA, and R (expired, replaced by BAN423) 2.5
BUS463 BUS463Data structures in R (expired, replaced by BAN421) 2.5
BUS464 BUS464Visualization in R (expired, replaced by BAN422) 2.5
ECN424 ECN424Konkurransepolitikk (utgått) 7.5
ECN428 ECN428Norwegian Economic Policy in Historical Perspective (not offered) 7.5
ECN431 ECN431Applied Data Analysis of Firm Strategy and Competition (not offered) 7.5
ECO403 ECO403Time Series Analysis and Prediction (expired) 7.5
ECO425 ECO425International Macroeconomics (not offered) 7.5
ECO437 ECO437Topics in Stochastic Methods: Stochastic Analysis with Applications in Economics (expired) 7.5
ECO438 ECO438Health Economics and the Pharmaceutical Industry (expired) 7.5
ECO440 ECO440Economics of Uncertainty: Insurance and Finance (not offered) 7.5
ELE427 ELE427Social Entrepreneurship (expired) 6
ELE428 ELE428Natural Resource Management: The Norwegian Model (not offered) 6
ELE429 ELE429Norwegian economy, history and politics (not offered) 7.5
ELE430 ELE430Business Model Innovation for Entrepreneurs (expired) 6
ENE420 ENE420Decision Modelling in Business (utgått - erstattet av BUS461) 7.5
ENE422 ENE422Financial Aspects of Energy and Commodity Markets (expired) 7.5
ENE426 ENE426Economics of Climate Change (not offered) 7.5
ENE428 ENE428Empirical Analysis of Energy Markets (not offered) 7.5
ENE429 ENE429Management of the Environment and Natural Resources (not offered) 7.5
ENE432 ENE432Measuring Sustainability in Accounting and Finance (not offered) 7.5
ENE433 ENE433Natural Resource Management: The Norwegian Model (not offered) 7.5
ENE451 ENE451Seminar: Risk Management and Safety (expired) 2.5
ENE454 ENE454Seminar: Communicating in the Energy Sector: Intercultural Interaction (Expired) 2.5
ENE458 ENE458Seminar: The Economics and Politics of Global Agriculture and Trade (expired) 2.5
ENE459 ENE459Seminar: Energy Challenges and Energy Production in the 21st Century (not offered) 2.5
ENE462 ENE462Seminar: ENE value chains - learning by serious games (expired) 2.5
ENE463 ENE463Seminar: Petroleum Management in Newfoundland and Norway (expired) 2.5
ENE464 ENE464International Environmental Cooperation (not offered) 2.5
ENE465 ENE465Economics of Environmental Crimes (not offered) 2.5
ENE466 ENE466Bidding in Deregulated Electricity Markets (expired) 2.5
ETI451 ETI451Diversity in Firm and Ethics (not offered) 2.5
FIE401A FIE401AFinancial Data Analysis (expired) 7.5
FIE401B FIE401BFinancial Data Analysis (expired) 7.5
FIE401E FIE401EEmpirical Methods in Finance (expired) 7.5
FIE402E FIE402ECorporate Finance (expired, replaced by FIE402) 7.5
FIE402N FIE402NForetakets finansiering (utgått) 7.5
FIE422 FIE422Internasjonale finansmarkeder og finansiell stabilitet (utgått) 7.5
FIE427 FIE427Finansielle kontrakter (utgått) 7.5
FIE428 FIE428Cases in Corporate Finance (not offered) 7.5
FIE435 FIE435Financial Modelling (expired) 7.5
FIE437A FIE437AValuation (expired, replaced by FIE437) 7.5
FIE437B FIE437BValuation (expired, replaced by FIE437) 7.5
FIE438 FIE438Applied Portfolio Management (expired) 7.5
FIE439 FIE439Empirical Analyses of Financial and Commodity Markets (expired) 7.5
FIE444 FIE444Bank Management (not offered) 7.5
FIE445 FIE445Project Finance (expired) 7.5
FIE446 FIE446Financial Engineering (not offered) 7.5
FIE449 FIE449Financial Econometrics (expired) 7.5
FIE452 FIE452Applied Textual Data Analysis for Business and Finance (expired, replaced by BAN432) 7.5
FIE454 FIE454Business and Finance in China (not offered) 7.5
FIE455 FIE455Credit Analysis (expired) 7.5
FIE456 FIE456FinTech (not offered) 7.5
FIE458 FIE458Deep Learning with Applications to Finance (expired) 7.5
INB400 INB400Global Strategy and Management (not offered) 7.5
INB421 INB421International Business and Nonbusiness Accounting 7.5
INB422 INB422International Strategy (expired) 7.5
INB422C INB422CInternational Strategy 7.5
INB428 INB428Topics in International Economic History in the 19th and 20th Century 7.5
INB429 INB429EU Law 7.5
INB431 INB431Global Management Practice (expired - replaced by CEMS402) 7.5
INTM-BRA INTM-BRAInternBrasil Master (Utgått) 7.5
INTM-JAP INTM-JAPInternJapan Master (expired) 7.5
MBM420 MBM420Brand Strategy (expired) 7.5
MBM421 MBM421Managing Corporate Reputation (expired) 7.5
MBM422 MBM422The Collaborative Economy (expired, replaced by NBD411) 7.5
MBM427 MBM427Distribution Channels and B2B Marketing (expired) 7.5
MBM428 MBM428Product Development and Design (not offered) 7.5
MBM429 MBM429Value-Creation through Service (expired, replaced by NBD409) 7.5
MBM430 MBM430Global Business Venturing (not offered) 7.5
MRR411E MRR411EAuditing I (not offered) 7.5
NBD407 NBD407Business Model Innovation (not offered) 7.5
NBD408 NBD408Social Entrepreneurship (expired) 7.5
NBD410 NBD410Corporate Entrepreneurship in the Digital Age (expired) 7.5
NBD411 NBD411The Collaborative Economy (expired) 7.5
STR405 STR405Metode for masterutredningen (utgått - erstattet av STR402A) 7.5
STR420 STR420Business Location Decisions (Expired) 7.5
STR422 STR422Implementation of Strategic Change and Learning in Organizations (not offered) 7.5
STR428 STR428Konsernstrategi (utgått) 7.5
STR432 STR432Strategiske allianser og nettverk (utgått) 7.5
STR444 STR444Innovation Management and Entrepreneurship (expired) 7.5
STR448 STR448Economic Organisation and Theory of the firm (expired) 7.5
STR450 STR450Risikovurdering (utgått) 7.5
STR454 STR454Corporate Entrepreneurship in the Digital Age (expired, replaced by NBD410) 7.5
STR457 STR457Ledelse i praksis (utgått) 2.5
STR458 STR458Cooperative Strategies (not offered) 7.5