Alle masteremner

Alle masteremner

Nedenfor finner du en oversikt over alle emner i masterstudiet i økonomi og administrasjon, fordelt på undervisningsspråk.

Du skal ha tre valgfrie emner (22,5 studiepoeng) i mastergraden. De tre kan velges helt fritt, dvs. fra din hoved- eller støtteprofil, eller fra andre profiler.

Valgemner - undervisning på norsk

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
BUS400N BUS400NStyring av større foretak 7.5 Høst
BUS401 BUS401Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising 7.5 Høst Vår
BUS402 BUS402Finansregnskap 7.5 Høst
BUS420 BUS420Økonomisk styring i praksis 7.5 Høst
BUS422 BUS422Investeringsanalyse 7.5 Vår
BUS424N BUS424NRegnskapsanalyse 7.5 Vår
BUS425 BUS425Verdsettelse med regnskapsanalyse 7.5 Høst
BUS426N BUS426NRevisjon 7.5 Høst
BUS428 BUS428Økonomisk organisasjonsteori 7.5 Vår
BUS432 BUS432Operasjonell planlegging 7.5 Vår
BUS435 BUS435Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner 7.5 Vår
BUS438 BUS438Strategisk outsourcing og franchising 7.5 Vår
BUS440 BUS440Regnskapsanalyse og verdivurdering 7.5 Vår
BUS441 BUS441Konkurranseanalyse 7.5 Høst
BUS442 BUS442Konkurranserett 7.5 Høst
BUS444 BUS444Økonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5 Vår
BUS450 BUS450Risikostyring i bedrifter 7.5 Høst
BUS451 BUS451Virksomhetsstyring 7.5 Vår
ECN424 ECN424Konkurransepolitikk (utgått) 7.5 Vår
ECN426 ECN426Velferdsstatens utfordringer 7.5 Vår
ECN427 ECN427Samfunnsøkonomisk prosjektvurdering 7.5 Høst
ECN428 ECN428Norwegian Economic Policy in Historical Perspective 7.5 Høst
ECO427 ECO427Næringsøkonomi 7.5 Vår
ECO440 ECO440Økonomi og usikkerhet: Forsikring og finans 7.5 Vår
ECO441 ECO441Skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk 7.5 Vår
FIE400N FIE400NFinansmarkeder 7.5 Høst
FIE402N FIE402NForetakets finansiering (utgått) 7.5 Høst
FIE403 FIE403Konjunkturanalyse 7.5 Høst Vår
FIE420 FIE420Pengemarkeder og bankvesen 7.5 Høst
FIE422 FIE422Internasjonale finansmarkeder og finansiell stabilitet (utgått) 7.5 Vår
FIE423 FIE423Finansiell modellering av renteinstrumenter 7.5 Vår
FIE426 FIE426Kapitalforvaltning 7.5 Vår
FIE427 FIE427Finansielle kontrakter 7.5 Vår
FIE431 FIE431Krakk og kriser 7.5 Høst
FIE432 FIE432Personlig økonomi 7.5 Høst
MBM431 MBM431Kommersialisering av innovasjoner 7.5 Høst
STR405 STR405Metode for masterutredningen (utgått - erstattet av STR402A) 7.5 Vår
STR422 STR422Implementation of Strategic Change and Learning in Organizations 7.5 Vår
STR425 STR425Forhandlinger 7.5 Høst Vår
STR428 STR428Konsernstrategi (utgått) 7.5 Vår
STR432 STR432Strategiske allianser og nettverk (utgått) 7.5 Vår
STR433 STR433Etisk handling: Individ, organisasjon og samfunn 7.5 Vår
STR435 STR435Personalpolitikk og incentiver 7.5 Vår
STR436 STR436Ledelse og organisasjonsbeslutninger 7.5 Vår
STR437 STR437Team og teamledelse 7.5 Høst
STR446 STR446Prosessledelse 7.5 Høst
STR447 STR447Human Resource Management 7.5 Vår
STR450 STR450Risikovurdering (utgått) 7.5 Høst Vår
STR453 STR453Digitalisering 7.5 Vår
STR455 STR455Kunnskap som basis for strategi og konkurransefortrinn 7.5 Høst
STR456 STR456Ledelse og lederpsykologi 7.5 Vår
STR457 STR457Ledelse i praksis 2.5 Høst
MRR453 MRR453Digital revisjon 7.5 Vår
STR459 STR459Kunstig intelligens og robotisering 7.5 Vår

Elective courses - offered in English

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
BUS400E BUS400EManagement Control 7.5 Vår
BUS403 BUS403Supply Chain Management 7.5 Høst
BUS423 BUS423Simulation of Business Processes 7.5 Høst
BUS424 BUS424Strategic Financial Statement Analysis 7.5 Høst
BUS426E BUS426EAuditing 7.5 Vår
BUS427 BUS427Advanced Management Accounting 7.5 Vår
BUS429 BUS429Pricing Analytics and Revenue Management 7.5 Høst
BUS437 BUS437Valuation, Financial Analysis and Accounting 7.5 Høst
BUS443 BUS443Advanced Auditing Fraud Detection 7.5 Høst
BUS445 BUS445Cases in Management Accounting (expired) 7.5 Vår
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår
BUS447 BUS447Financial Accounting - IFRS 7.5 Vår
BUS448 BUS448Auctions, Sales and Procurement 7.5 Høst
BUS449 BUS449Multivariate Analysis for Business Economics 7.5 Høst
BUS452 BUS452Corruption - Incentives, Disclosure and Liability 7.5 Vår
BUS453 BUS453Enterprise Risk Management: Principles and Methods 7.5 Vår
BUS454 BUS454Financial Reporting IFRS II (expired) 7.5 Vår
BUS455 BUS455Applied Programming and Data Analysis for Business 7.5 Høst
BUS456 BUS456Behavioral Business Strategy 7.5 Høst
BUS457 BUS457Financial Statement Analysis and Valuation 7.5 Vår
BUS458 BUS458International Business Taxation 7.5 Høst
BUS459 BUS459Predictive Analytics with R 7.5 Vår
BUS460 BUS460Operational Risk Management 7.5 Høst
BUS462 BUS462Benchmarking with DEA, SFA, and R 2.5 Høst
BUS463 BUS463Data structures in R 2.5 Vår
BUS464 BUS464Visualization in R 2.5 Vår
ECN400 ECN400Macroeconomic Theory and Policy 7.5 Høst
ECN401 ECN401Applied Microeconomic Theory 7.5 Vår
ECN402 ECN402Econometric Techniques 7.5 Høst Vår
ECN420 ECN420Petroleum Economics 7.5 Høst
ECN421 ECN421Behavioral Economics 7.5 Høst Vår
ECN422 ECN422International Economics 7.5 Høst
ECN423 ECN423Development Economics 7.5 Høst
ECN425 ECN425Labour Economics 7.5 Høst
ECN429 ECN429The Economics of Aquaculture and Fisheries Management 7.5 Vår
ECN430 ECN430Empirical Methods and Applications in Macroeconomics and Finance 7.5 Vår
ECN431 ECN431Applied Data Analysis of Firm Strategy and Competition 7.5 Vår
ECO400 ECO400Decisions, Strategy and Information 7.5 Høst
ECO401 ECO401Optimisation and Microeconomic Theory 7.5 Høst
ECO403 ECO403Time Series Analysis and Prediction 7.5 Vår
ECO420 ECO420Corporate Governance 7.5 Høst
ECO421 ECO421Asset Pricing 7.5 Vår
ECO422 ECO422Advanced Corporate Finance 7.5 Høst
ECO423 ECO423Principles of Derivatives Pricing and Risk Management 7.5 Vår
ECO425 ECO425International Macroeconomics 7.5 Vår
ECO433 ECO433Empirical Strategies for Causal Analysis 7.5 Vår
ECO437 ECO437Topics in Stochastic Methods: Stochastic Analysis with Applications in Economics 7.5 Vår
ECO438 ECO438Health Economics and the Pharmaceutical Industry 7.5 Vår
ECO439 ECO439Resource Economics 7.5 Vår
ELE426 ELE426Norwegian Language III Norsk samfunns- og næringsliv 7.5 Høst
ELE427 ELE427Social Entrepreneurship 6 Vår
ELE428 ELE428Natural Resource Management: The Norwegian Model 6 Vår
ENE420 ENE420Decision Modelling in Business (utgått - erstattet av BUS461) 7.5 Høst
ENE421 ENE421The Energy, Resource and Environmental Industrial Sector 7.5 Høst
ENE422 ENE422Financial Aspects of Energy and Commodity Markets (expired) 7.5 Vår
ENE423 ENE423Environmental Economics: from the Normative Foundation for Protection and Sustainability to the Role of the Firm 7.5 Høst
ENE424 ENE424Electricity Markets - Efficiency and Sustainability 7.5 Høst
ENE425 ENE425Alternative Energy Sources in Physical Environmental and Economical Perspectives 7.5 Vår
ENE426 ENE426Economics of Climate Change 7.5 Vår
ENE427 ENE427Land Use and Natural Resources 7.5 Vår
ENE428 ENE428Empirical Analysis of Energy Markets 7.5 Høst
ENE429 ENE429Topics in Applied Management of the Environment and Natural Resources 7.5 Vår
ENE430 ENE430Commodity Trading and Transport 7.5 Vår
ENE431 ENE431Shipping Economics and Analytics 7.5 Høst
ENE432 ENE432Measuring Sustainability in Accounting and Finance 7.5 Høst
ENE466 ENE466Bidding in deregulated electricity markets 2.5 Høst Vår
ETI450 ETI450Corporate Social Responsibility 7.5 Vår
ETI451 ETI451Diversity in Firm and Ethics 2.5 Høst
FIE400E FIE400EInvestments 7.5 Høst Vår
FIE401A FIE401AFinancial Data Analysis 7.5 Høst Vår
FIE401B FIE401BFinancial Data Analysis 7.5 Høst
FIE401E FIE401EEmpirical Methods in Finance (expired) 7.5 Høst Vår
FIE402E FIE402ECorporate Finance 7.5 Høst Vår
FIE403 FIE403Konjunkturanalyse 7.5 Høst Vår
FIE421 FIE421Long-Term Macroeconomic Analysis 7.5 Vår
FIE425 FIE425Derivatives and Risk Management 7.5 Høst
FIE428 FIE428Corporate Financial Management 7.5 Vår
FIE432E FIE432EPersonal finance and taxation 7.5 Vår
FIE433 FIE433International Finance 7.5 Vår
FIE434 FIE434Behavioural Finance and Wealth Management 7.5 Vår
FIE435 FIE435Financial Modelling 7.5 Høst Vår
FIE436 FIE436Venture Capital, Private Equity and IPO's 7.5 Vår
FIE437 FIE437Valuation 7.5 Høst
FIE437A FIE437AValuation (expired, replaced by FIE437) 7.5 Vår
FIE437B FIE437BValuation (expired, replaced by FIE437) 7.5 Høst
FIE438 FIE438Applied Portfolio Management 7.5 Høst
FIE439 FIE439Empirical Analyses of Financial and Commodity Markets 7.5 Høst
FIE441 FIE441Taxes and Business Strategy 7.5 Vår
FIE442 FIE442Growth and Architecture of Financial Systems 7.5 Vår
FIE443 FIE443Mergers and Acquisitions 7.5 Vår
FIE444 FIE444Bank Management 7.5 Høst
FIE445 FIE445Project Finance (expired) 7.5 Høst
FIE446 FIE446Financial Engineering 7.5 Vår
FIE447 FIE447Trading, Liquidity, and Pricing in Securities Markets 7.5 Høst
FIE448 FIE448Banking and Financial Innovation 7.5 Høst Vår
FIE449 FIE449Financial Econometrics (expired) 7.5 Høst Vår
FIE450 FIE450Programming with Applications in Finance 7.5 Vår
FIE451 FIE451Applied Asset Management 7.5 Vår
FIE452 FIE452Applied Textual Data Analysis for Business and Finance 7.5 Høst
FIE453 FIE453Big Data with Applications to Finance 7.5 Høst
FIE454 FIE454Business and Finance in China 7.5 Vår
FIE456 FIE456FinTech 7.5 Vår
FIE457 FIE457Entrepreneurial Finance 7.5 Vår
INB400 INB400International Organization and Management 7.5 Høst Vår
INB421 INB421International Business and Nonbusiness Accounting 7.5 Høst
INB422 INB422International Strategy (expired) 7.5 Vår
INB423 INB423International Marketing 7.5 Høst
INB427 INB427Globalisation and Integration 7.5 Vår
INB428 INB428Topics in International Economic History in the 19th and 20th Century 7.5 Vår
INB429 INB429EU Law 7.5 Høst
INB431 INB431Global Management Practice 7.5 Vår
MBM400A MBM400AResearch for Brand Decisions 7.5 Høst
MBM401B MBM401BConsumer Behaviour 7.5 Høst
MBM402B MBM402BBrand Management 7.5 Høst Vår
MBM420 MBM420Brand Strategy (expired) 7.5 Vår
MBM421 MBM421Managing Corporate Reputation (expired) 7.5 Høst
MBM422 MBM422The Collaborative Economy (new code NBD411) 7.5 Vår
MBM424 MBM424Effektiv markedskommunikasjon 7.5 Vår
MBM427 MBM427Distribution Channels and B2B Marketing (expired) 7.5 Vår
MBM428 MBM428Product Development and Design 7.5 Vår
MBM429 MBM429Value-Creation through Service (new code NBD409) 7.5 Vår
MBM430 MBM430Global Business Venturing 7.5 Høst
MBM431 MBM431Kommersialisering av innovasjoner 7.5 Høst
MBM432 MBM432Sustainable Marketing 7.5 Vår
NBD404 NBD404R&D and Intellectual Property 7.5 Høst
NBD405 NBD405New Business Development in Practice 7.5 Høst
NBD406 NBD406Innovation and Strategic Entrepreneurship 7.5 Høst
NBD407 NBD407Business Model Innovation 7.5 Vår
STR402A STR402AMetode for masterutredningen 7.5 Høst Vår
STR404 STR404Strategic Analysis 7.5 Høst
STR420 STR420Business Location Decisions 7.5 Høst
STR421 STR421Competitive Strategy 7.5 Vår
STR422 STR422Implementation of Strategic Change and Learning in Organizations 7.5 Vår
STR444 STR444Innovation Management and Entrepreneurship (expired) 7.5 Høst
STR445 STR445Human Capital, Mobility and Diversity in Firms 7.5 Høst
STR448 STR448Economic Organisation and Theory of the firm (expired) 7.5 Vår
STR450 STR450Risikovurdering (utgått) 7.5 Høst Vår
STR451 STR451Managerial Decision Making 7.5 Vår
STR452 STR452Strategy with Finance 7.5 Vår
STR454 STR454Corporate Entrepreneurship in the Digital Age (replaced by NBD410) 7.5 Vår

Minst tre av disse emnene

Kode Navn Stp Semester
ENE451 ENE451Seminar: Risk Management and Safety (expired) 2.5 Høst
ENE452 ENE452Seminar: Climate Change and Ethical Challenges 2.5 Høst
ENE454 ENE454Seminar: Communicating in the Energy Sector: Intercultural Interaction 2.5 Vår
ENE456 ENE456Seminar: Environmental Responsibility: The Role of NGOs and Large Corporations 2.5 Vår
ENE458 ENE458Seminar: The Economics and Politics of Global Agriculture and Trade (expired) 2.5 Høst
ENE459 ENE459Seminar: Energy Challenges and Energy Production in the 21st Century 2.5 Vår
ENE462 ENE462Seminar: ENE value chains - learning by serious games (expired) 2.5 Vår
ENE463 ENE463Seminar: Petroleum Management in Newfoundland and Norway 2.5 Vår
ENE464 ENE464Seminar: Topics in international environmental cooperation 2.5 Høst
ENE465 ENE465Seminar-The Economics of Deforestation 2.5 Høst