Applied Textual Data Analysis for Business and Finance

BAN432 Applied Textual Data Analysis for Business and Finance

Vår 2024

Høst 2024

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Semester

Høst. Tilbudt høsten 2023.