Forsiden

Vil du noe mer for
morgendagen?

Med siviløkonomutdanning fra NHH har du et solid utgangspunkt for å bidra til å løse fremtidens utfordringer. 

Les mer om studietilbudet på NHH  

Fordele godene_snip.jpg

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NHHs håndtering av koronaviruset finner du på www.nhh.no/koronavirus

Informasjon for studenter

Informasjon for ansatte (pålogging)

Videreutdanning
NHH Executive

Vi tilbyr etter- og videreutdanning for erfarne ledere og fagspesialister i næringsliv og offentlig forvaltning. Undervisningen foregår primært i Oslo.

Les mer om programtilbudene våre 

NHH_Mastra Foto: Helge Skodvin.jpg

Nyheter fra NHH Bulletin

Vis flere artikler