Ny student

Ny student

Den første veka i semesteret blir du ønskt velkommen med ei rekkje aktivitetar på dag- og kveldstid, slik at du kan bli godt kjent med NHH, Bergen og dine nye medstudentar.

Velkommen til Bergen og NHH

Slik kjem du deg til Bergen og NHH.

semesterstart

Immatrikuleringa og dagsprogrammet i velkomstveka er obligatoriske, og det er viktig at du stiller. Om det likevel er noko du ikkje kan vera med på, vil vi gjerne ha beskjed.

Omvisning på campus