Ny student

Ny student

Den første veka i semesteret blir du ønskt velkommen med ei rekkje aktivitetar på dag- og kveldstid, slik at du kan bli godt kjent med NHH, Bergen og dine nye studievener.

Dagprogrammet

Semesteret startar med ein høgtideleg immatrikuleringsseremoni mandag 14. august. Resten av veka held vi ei rekkje informasjonsmøter som vil hjelpe deg til å få ein god start på studietida.

program for velkomstveka

Kveldsprogrammet

Kveldsprogrammet (fadderveka) blir organisert av studentforeninga NHHS, under namnet Førstekullsveka (FKU). Studentforeninga har også oppretta ei mentorordning for deg som er ny student.

Sjå kveldsprogrammet på nhhs.no