Ny student

Ny student

Den første veka i semesteret blir du ønskt velkommen med ei rekkje aktivitetar på dag- og kveldstid, slik at du kan bli godt kjent med NHH, Bergen og dine nye medstudentar.

VELKOMMEN TIL BERGEN OG NHH

Slik kjem du deg til Bergen og NHH

semesterstart

Program for velkomstveka

Immatrikuleringa og dagsprogrammet i velkomstveka er obligatoriske, og det er viktig at du stiller. Om det likevel er noko du ikkje kan vera med på, vil vi gjerne ha beskjed. Følg programlenkene over til di velkomstveke. Der finn du også skjema for å varsle oss om fråvær frå obligatoriske aktivitetar.

For kveldsprogrammet, sjå nettsidene til studentforeininga NHHS.

Omvising på Campus

Etter at denne videoen vart laga har vi byrja å rehabilitere dei eldste bygga våre. Difor er delar av campus stengt. Rehabiliteringa skal vera ferdig tidleg i 2021. I mellomtida er ein del aktivitet flytta til Merinobygget. 

Karttenesta Mazemap hjelper deg å finna vegen rundt på Campus