Ny student

Ny student

Den første veka i semesteret blir du ønskt velkommen med ei rekkje aktivitetar på dag- og kveldstid, slik at du kan bli godt kjent med NHH, Bergen og dine nye medstudentar.

Velkommen til Bergen og NHH

semesterstart

  • 13. august: immatrikulering og velkomstveka startar
  • 20. august: ordinær undervisning startar

Immatrikuleringa og dagsprogrammet i velkomstveka er obligatoriske, og det er viktig at du stiller. Om det likevel er noko du ikkje kan vera med på, vil vi gjerne ha beskjed.

Her kan du varsle om fråvær på immatrikuleringaFristen for å melde frå er 8. august.

På programsida som gjeld for deg finn du skjemaet "Fråvær ved studiestart". Ver venleg å varsle oss inn 8. august dersom det er aktivitetar du ikkje kan stilla på.