Ny student

Ny student

Velkommen til NHH!

Semesteret startar 14. august 2017. Den første veka i semesteret blir du ønskt velkommen med ei rekkje arrangement på dag- og kveldstid. Dagprogrammet består av immatrikulering og informasjonsmøter med viktig informasjon for deg som er ny student. Programmet blir publisert på denne sida i god tid før semesterstart.

Kveldsprogrammet blir organisert av studentforeninga NHHS, under namnet Førstekullsveka (FKU). Gjennom ei rekke ulike arrangement og aktivitetar blir du kjent med høgskolen og Bergen, og ikkje minst dine nye studievener. Programmet blir publisert på nhhs.no.

Les meir om studentlivet på NHH