Ny student

Ny student

Den første veka i semesteret blir du ønskt velkommen med ei rekkje aktivitetar på dag- og kveldstid, slik at du kan bli godt kjent med NHH, Bergen og dine nye medstudentar.

NHH-studenter. Foto: Silje Katrine Robinson.jpg

semesterstart 2020

Program for velkomstveka

Studiestart er ei storhending ved NHH. Både studentar og tilsette jobbar for å få deg som ny student, til å finne deg til rette ved høgskulen. Dette gjer me for at du skal få den informasjonen du treng for å byrje studia dine, men òg for at du skal finne nokon å bli kjend med. Det er ei rekke tilstellingar både i regi av skulen og i regi av studentforeininga. Det er lurt å bli med på det som skjer, vere open for nye impulsar, nye kontaktar og kanskje nye venner. Straks det er klart finn du både dagsprogrammet og kveldsprogrammet i lenkene under: 

 

Slik kjem du deg til Bergen og NHH

NHH ligg nydeleg plassert i Ytre Sandviken like utanfor Bergen sentrum. Det er lett å kome frå Bergen sentrum til NHH. Det går bussar forbi NHH om lag kvart 5. minutt. Til dømes kan du nytte linje 3, 4, 5, 6, 26, 39 og 83. Informasjon om kollektivtransport finn du på Skyss.no.

Kjem du med bil, køyrer du av motorvegen mellom Bergen sentrum og Åsane (nord for Bergen sentrum). Avkøyringa til høgskulen er skilta. Sjå gjerne videoen under.

Etter at denne videoen vart laga har vi byrja å rehabilitere dei eldste bygga våre. Difor er delar av campus stengt. Rehabiliteringa skal vera ferdig tidleg i 2021. I mellomtida er ein del aktivitet flytta til Merinobygget. 

Karttenesta Mazemap hjelper deg å finna vegen rundt på Campus