Forskning

Forskning

Uavhengig, relevant, innovativ, internasjonal


Våre forskarar har spisskompetanse på internasjonalt toppnivå på det økonomisk-administrative fagområdet. Forskinga er tett kopla til næringslivets behov, og vi utdannar kandidatar som meistrar dei komplekse leiarutfordringane verda står overfor.