Gåvestillingar ved NHH

Gåvestillingar ved NHH

NHH har for tida gåvestillingar finansiert med støtte frå Bergens Rederiforening/Stiftelsen Neptun Bergen, NorgesGruppen, Equinor og Den norske revisorforening.

Skipsfartsøkonomi

 • Gåveprofessorat  finansiert av Bergens Rederiforening og Stiftelsen Neptun Bergen
 • Innehavar: Professor Roar Os Ådland, Institutt for foretaksøkonomi
 • Periode: fem år fram til 19. august 2022

Centre for Shipping and Logistics

Konkurranseøkonomi

 • Gåveprofessorat finansiert av NorgesGruppen
 • Innehavar: Professor Frode Steen, Institutt for samfunnsøkonomi
 • Avtalen inkluderer finansiering av ein postdoktor i tre år.
  Innehavar: Simen Aardal Ulsaker
 • Periode: Fem år frå hausten 2016

Forskningsprosjektet FOOD

Revisjon

 • Gåveprofessorat delfinansiert av Den norske Revisorforening (DnR)
 • Innehavar: Professor II William F. Messier, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 
 • Periode: Tre år frå august 2017

Akademiaavtalen med equinor asa

Akademia-avtalen med Equinor vart signert i desember 2018 og gjeld i fem år. Avtalen bidreg til finansiering av forskarstillingar innan tre satsingsområde:

Digital transformasjon

Prosjektleiar: Professor Jon Iden, Institutt for strategi og ledelse.

Finansierte stillingar:

Makroøkonomi og naturressursar 

Finanisert stilling:

 • Førsteamanuensis og prosjektleiar Torfinn Harding, Institutt for samfunnsøkonomi

Kunnskapsbedrifta

Prosjektleiarar: Seniorforskar Torstein Nesheim, SNF og professor Karen Modesta Olsen, Institutt for strategi og ledelse.

Finansiert stilling:

Forskingsprosjektet Kunnskapsbedriftas nettside

Sist oppdatert 23. januar 2019.