Gåvestillingar ved NHH

Gåvestillingar ved NHH

NHH har for tida gåvestillingar finansiert med støtte frå Argentum, NorgesGruppen og Equinor.

Kapitalforvaltning og aktive eierfond

  • Gåveprofessorat finansiert av Argentum
  • Innehavar: Professor Trond Døskeland, Institutt for foretaksøkonomi
  • Periode: Fem år fram til 1. juli 2028

Konkurranseøkonomi

  • Gåveprofessorat finansiert av NorgesGruppen
  • Innehavar: Professor Frode Steen, Institutt for samfunnsøkonomi
  • Periode: Fem år fram til 31. desember 2026

Forskningsprosjektet FOOD

Akademiaavtalen med equinor asa

Akademia-avtalen med Equinor vart signert i februar 2024 og gjeld i fem år. Avtalen bidreg til finansiering av forskarstillingar innan tre satsingsområde:

Digital transformasjon

Prosjektleiar: Professor Jon Iden, Institutt for strategi og ledelse.

Ledelse av datadrevne organisasjoner

Prosjektleiar: Postdoktor Dan-Richard Knudsen, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Prissetting av metanutslipp

Prosjektleiar: Postdoktor Giacomo Benini, postdoktor ved Institutt for foretaksøkonomi. 

Sist oppdatert 25. mars 2024.