Gåvestillingar ved NHH

Gåvestillingar ved NHH

NHH har for tida gåvestillingar finansiert med støtte frå Bergens Rederiforening/Stiftelsen Neptun Bergen, NorgesGruppen, Equinor og Den norske revisorforening.

Skipsfartsøkonomi

  • Gåveprofessorat  finansiert av Bergens Rederiforening og Stiftelsen Neptun Bergen
  • Innehavar: Professor Roar Os Ådland, Institutt for foretaksøkonomi
  • Periode: fem år fram til 19. august 2022

Centre for Shipping and Logistics

Konkurranseøkonomi

  • Gåveprofessorat finansiert av NorgesGruppen
  • Innehavar: Professor Frode Steen, Institutt for samfunnsøkonomi
  • Periode: Fem år fram til 31. desember 2026

Forskningsprosjektet FOOD

Revisjon

  • Gåveprofessorat delfinansiert av Den norske Revisorforening (DnR)
  • Innehavar: Professor II William F. Messier, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 
  • Periode: Frå august 2017 og ut 2022

Akademiaavtalen med equinor asa

Akademia-avtalen med Equinor vart signert i desember 2018 og gjeld i fem år. Avtalen bidreg til finansiering av forskarstillingar innan tre satsingsområde:

Digital transformasjon

Prosjektleiar: Professor Jon Iden, Institutt for strategi og ledelse.

Finansierte stillingar:

Makroøkonomi og naturressursar 

Prosjektleiar: Professor Eirik Gaard Kristiansen, Institutt for samfunnsøkonomi

Finaniserte stillingar:

Kunnskapsbedrifta

Prosjektleiarar: Seniorforskar Torstein Nesheim, SNF og professor Karen Modesta Olsen, Institutt for strategi og ledelse.

Forskingsprosjektet Kunnskapsbedriftas nettside

Sist oppdatert 19. oktober 2022.