Gåvestillingar ved NHH

Gåvestillingar ved NHH

NHH har for tida gåvestillingar finansiert med støtte frå Argentum, NorgesGruppen og Equinor.

Kapitalforvaltning og aktive eierfond

  • Gåveprofessorat finansiert av Argentum
  • Innehavar: Professor Trond Døskeland, Institutt for foretaksøkonomi
  • Periode: Fem år fram til 1. juli 2028

Konkurranseøkonomi

  • Gåveprofessorat finansiert av NorgesGruppen
  • Innehavar: Professor Frode Steen, Institutt for samfunnsøkonomi
  • Periode: Fem år fram til 31. desember 2026

Forskningsprosjektet FOOD

Akademiaavtalen med equinor asa

Akademia-avtalen med Equinor vart signert i desember 2018 og gjeld i fem år. Avtalen bidreg til finansiering av forskarstillingar innan tre satsingsområde:

Digital transformasjon

Prosjektleiar: Professor Jon Iden, Institutt for strategi og ledelse.

Finansierte stillingar:

Makroøkonomi og naturressursar 

Prosjektleiar: Professor Eirik Gaard Kristiansen, Institutt for samfunnsøkonomi

Finaniserte stillingar:

Kunnskapsbedrifta

Prosjektleiarar: Seniorforskar Torstein Nesheim, SNF og professor Karen Modesta Olsen, Institutt for strategi og ledelse.

Forskingsprosjektet Kunnskapsbedriftas nettside

Sist oppdatert 25. september 2023.