Tal og fakta

Tal og fakta

Noregs Handelshøgskole (NHH) er mellom dei leiande handelshøgskolane i Europa. Vi har eit internasjonalt høgt respektert forskingsmiljø og er førstevalet for studentar som skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Noreg.

I tett samspel med nærings- og samfunnsliv utviklar vi ny kunnskap og skaper verdiar for ei bærekraftig framtid.

NHH har ein internasjonal profil og samarbeider med 170 universitet og handelshøgskolar i meir enn 50 land. Vi har om lag 3400 heiltidsstudentar og ca. 400 tilsette.

studentar: 3460 på bachelor og master

Nøkkeltal

  • Årsverk: 403
  • Undervisings, forskings- og formidlingsstillingar: 257
  • Disputasar 2017: 12
  • Publikasjonspoeng 2015: 170
  • Utvekslingsstudentar: 843 (inn og ut)
  • Internasjonale studentar: 16 %
  • Budsjett 2017: 535 millioner