Tal og fakta

Tal og fakta

Noregs handelshøgskole (NHH) er mellom dei leiande handelshøgskolane i Europa. Vi har eit internasjonalt høgt respektert forskingsmiljø og er førstevalet for studentar som skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Noreg.

I tett samspel med nærings- og samfunnsliv utviklar vi ny kunnskap og skaper verdiar for ei bærekraftig framtid.

NHH har ein internasjonal profil og samarbeider med 170 universitet og handelshøgskolar i meir enn 50 land. Vi har litt over 3400 heiltidsstudentar og ca. 400 tilsette.

Eksistenserklæring og FN-sirkel 700x400_NYNORSK.png

Nøkkeltal 2018

  • Årsverk: 397
  • Undervisings, forskings- og formidlingsstillingar: 250
  • Disputasar: 19
  • Publikasjonspoeng: 250
  • Utvekslingsstudentar: 992 (inn og ut)
  • Internasjonale studentar: 17 %
  • Budsjett: 595 mill. kroner

Les meir i NHHs årsrapport for 2019-2020 (PDF 7,2 mb)