Tal og fakta

Tal og fakta

Saman for berekraftig verdiskaping

Noregs handelshøgskole (NHH) er mellom dei leiande handelshøgskolane i Europa. Vi har eit internasjonalt høgt respektert forskingsmiljø og er førstevalet for studentar som skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Noreg.

I tett samspel med nærings- og samfunnsliv utviklar vi ny kunnskap og skaper verdiar for ei bærekraftig framtid.

NHH har ein internasjonal profil og samarbeider med 170 universitet og handelshøgskolar i meir enn 50 land. Vi har om lag 3400 heiltidsstudentar og ca. 400 tilsette.

Studentar 2019 3455 på bachelor og master

Nøkkeltal 2018

  • Årsverk: 397
  • Undervisings, forskings- og formidlingsstillingar: 250
  • Disputasar: 19
  • Publikasjonspoeng: 250
  • Utvekslingsstudentar: 992 (inn og ut)
  • Internasjonale studentar: 17 %
  • Budsjett: 595 mill. kroner

Les meir i NHHs årsrapport for 2018-2019 (PDF 9,4 mb)