NHH får prestisjesenter

ill ulikhet
Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality (FAIR) blir landets ledende miljø på ulikhetsforskning. – Ulikhet er et av de sentrale temaene i vår tid, og et SFF vil styrke NHHs bidrag ved å forene innsatsen på dette området, sier NHH-professor Kjell Gunnar Salvanes.
Av Sigrid Folkestad

15. mars 2017 02:03

(oppdatert: 15. mars 2017 02:41)

NHH får prestisjesenter

I konkurranse med 150 andre sterke forskningsmiljøer i Norge, har Forskningsrådet nå tildelt NHH Senter for fremragende forskning.

Det er forskningsgruppene The Choice Lab og Center for empirical labor economics (CELE) som sammen har fått tildelt Forskningsrådets Senter for fremragende forskning. Et SFF-senter får i gjennomsnitt 15 millioner kroner pr. år i ti år, men sentrene kan søke om ekstra midler.

SE VIDEO FRA FEIRINGEN PÅ NHH.

tungodden cappelen
Professorene Bertil Tungodden (til venstre) og Alexander W. Cappelen.

senteret FAIR

Senteret ved NHH har fått navnet Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality (FAIR) og blir landets ledende miljø på ulikhetsforskning.

salvanes
Professor Kjell Gunnar Salvanes.

Dermed går NHHs atferdsøkonomer og arbeidsmarkedsforskere sammen i det nye senteret. Begge disse forskningsgruppene tilhører Institutt for samfunnsøkonomi.

– Dette er en fantastisk anerkjennelse av forskningen ved NHH, sier Bertil Tungodden. Han er professor og leder ved atferdsforskningsgruppen The Choice Lab, NHH.

i almås
Førsteamanuensis Ingvild Almås.

Tungodden blir leder ved handelshøyskolens nye toppsenter.

– Vi har ambisjon om å bli et internasjonalt ledende forskningssenter innen forskning på ulikhet. Disse midlene er helt avgjørende for å lykkes internasjonalt, sier Tungodden.

150 søknader

Konkurransen om SFF-status har vært knallhard. Forskningsrådet mottok 150 søknader, og etter vurderinger av nasjonale og internasjonale forskerkomiteer, sto 10 sentre igjen.

erik ø sørensen
Professor Erik Ø. Sørensen.

Foruten Tungodden som sjef for FAIR, blir førsteamanuensis Ingvild Almås, professorene Alexander W. Cappelen, Kjell G. Salvanes (leder for CELE) og Erik Ø. Sørensen faglige ledere. I tillegg blir professor Sandra E. Black også en av senterets faglige ledere.

Professor i empirisk arbeidsmarkedsøkonomi, Kjell Gunnar Salvanes, sier følgende om tildelingen:

– Dette er svært gode nyheter for NHH og forskningen ved NHH. Begge forskningsgruppene har over lang tid satset på kvalitet i forskningen. Ulikhet er et av de sentrale temaene i vår tid, og et SFF vil styrke NHHs bidrag ved å forene innsatsen på dette området.

Viktig for samfunnet

fakta sff (forskningsrådet)

  • Forskningsrådet gir til sammen 1,5 milliarder kroner til ti nye sentre for fremragende forskning. Hvert senter får i snitt 15 mill. kroner pr. år i ti år
  • I denne utlysningen fikk Forskningsrådet 150 søknader, og av disse gikk 34 videre til andre runde i søknadsbehandlingen. Søknadene er vurdert av internasjonale eksperter i to omganger
  • SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer mulighet til å organisere seg i sentre som har ambisiøse vitenskapelige mål. Forskningen ved sentrene er nyskapende
  • May-Britt og Edvard Moser hadde mange års SFF-finansiering før de fikk Nobelprisen i medisin i 2014

Senteret vil ha tre grunnpilarer, som hver for seg går inn i fundamentale spørsmål i ulikhetsdebatten:

  • Hvilke ulikheter ser vi på som urettferdige?
  • Hva er driverne bak urettferdig ulikhet?
  • Hva former våre syn på rettferdighet?

– Jeg vil gratulere forskerne med tildelingen. De har gjort en fantastisk jobb med å bygge opp et verdensledende miljø som bidrar med nyskapende forskning om rettferdig fordeling, ulikhet og folks økonomiske valg. Dette er forskning som angår oss alle, siden økonomisk vekst uten rettferdig fordeling ikke er bærekraftig, sier NHH-rektor Frøystein Gjesdal

Les Forskningsnytt fra NHH