Ekspertutvalg og NOU

Ekspertutvalg og NOU

NHHs forskere utnevnes hyppig som ledere og medlemmer i ekspertgrupper, offentlige utvalg og NOU-utvalg, for å utrede ulike forhold i samfunnet. NOU-er og rapporter er en sentral del av politikkutformingsprosessen i Norge.

Vis flere artikler