Skatt og offentlig økonomi

Skatt og offentlig økonomi

Skatter og avgifter finansierer offentlig sektor og påvirker verdiskapingen i samfunns- og næringslivet. Forskningsområdene spenner fra skattenivå og kapitalflukt, via medieøkonomi til helseøkonomi, kommuneøkonomi og trygdeordninger.

Vis flere artikler

Forskere