Atferdsøkonomi

Atferdsøkonomi

Ved bruk av eksperiment som forskningsmetode studerer atferdsøkonomer hva som påvirker folks moralske og økonomiske beslutninger basert på erkjennelsen av at vi ikke bare er motivert av snever egeninteresse og at vi ikke er fullkomment rasjonelle.

Artikler om adferdsøkonomi

Vis flere artikler

Forskere