Forsknings¤organisasjon

Forsknings­organisasjon

NHH har som mål å være internasjonalt ledende på utvalgte forskningsfelt. Instituttene er kjernen i organisasjonen, mens forskingssentrene utgjør spydspissene.

Institutter

Senter for fremragende forskning - sff

FAIR

Forskningssentre

Øvrige sentre og grupper