Ph.D.-programmet

Velkommen til Ph.D.-programmet

Vil du utforska nye idear og utvikla ny innsikt på det økonomisk-administrative området? Då kan ph.d.-programmet vårt vera noko for deg.

Doktorgradsutdanninga ved NHH er internasjonalt orientert og vi rekrutterer ph.d.-studentar frå heile verda. Detaljert informasjon om programmet og dei tilhøyrande spesialiseringane finst derfor berre på engelsk.

Gå til dei engelske Ph.D.-sidene

Kontakt

E-post
phd@nhh.no