Blant Europas beste

Blant Europas beste

Internasjonal konkurranse er skjerpande og gjer oss betre. NHH har vore inne på Financial Times si rangering Europas beste handelshøgskular sidan 2005.

NHH-studenter. Illustrasjonsfoto: Magnus Skrede

Financial Times-rangeringa

Avisa Financial Times (FT) utfører årleg fem delrangeringar av ulike studietilbod ved europeiske handelshøgskular. Ved slutten av året vert desse sett saman til samlerangeringa European Business Schools. Institusjonane vel sjølve kva studieprogram dei rapporterer inn.

NHH er normalt med på fire av delrangeringane, men i 2020 var vi berre med på tre. Årsaka er at for få tidlegare NHH-studentar svara på FTs spørreskjema for master-rangeringa. Forklaringa er truleg at spørreskjemaet gjekk ut nesten samstundes som det vart innført svært inngripande tiltak i Noreg som følgje av covid-19. Konsekvensen vart eit markant fall på hovudrangeringa.

Les mer om FT 2020 i NHH Bulletin

Flaggskipa

FT-rangeringa har over fleire år vist at NHHs flaggskip, siviløkonomutdanninga, er Noregs høgast rangerte masterprogram av sitt slag.

Les meir om siviløkonomutdanninga ved NHH

NHH er Noregs einaste medlem av CEMS. CEMS MIM - det internasjonale masterprogrammet som CEMS tilbyr - blir jamleg rangert blant verdas aller beste i FT-rangeringa.

Les meir om CEMS MIM ved NHH

62
Financial Times
European Business Schools 2020

NHH på European Business Schools

 • 2019: 39 av 95
 • 2018: 39 av 95
 • 2017: 35 av 95
 • 2016: 38 av 90
 • 2015: 40 av 85
 • 2014: 38 av 80
 • 2013: 46 av 80
 • 2012: 44 av 80
 • 2011: 44 av 75

FAKTA om FT-rangeringane

Dei fem delrangeringane som FTs samlerangering European Business Schools byggjer på er (vekting i parentes):

 • Global MBA (25 prosent)
 • Executive Education Open Programmes (12,5 prosent)
 • Executive Education Custom Programmes (12,5 prosent)
 • Masters in Management (25 prosent)
 • Executive MBA (25 prosent)

Les meir hos Financial Times