Akkrediteringar

Akkrediteringar

NHH Studentambassadører_3000px.jpg

Triple Crown

NHH er ein av om lag 125 businesskular globalt som har Triple Crown-akkreditering med både Equis-, AACSB- og AMBA-akkreditering. 

EQUIS

European Quality Improvment System - Equis -  er eit internasjonalt system for kvalitetssikring, forbetring og akkreditering for utdanningsinstitusjonar innan økonomi og administrasjon. Formålet er å heva standarden på denne typen utdanning.

EQUIS set standardar og måltal og fasiliterer gjensidig læring og internasjonal spreiing av erfaring. NHH har hatt EQUIS-akkreditering sidan 2001, og vart reakkreditert for fem nye år i 2021.

LES MEIR OM EQUIS HOS EFMD

EFMD-Global-EQUIS-Accredited_750px.png

AACSB

AACSB eit akkrediteringsnettverk for verdsleiande handelshøgskular. Under seks prosent av høgskular og universitet som tilbyr handelshøgskuleutdanning er akkreditert. AACSB-akkreditering skal sikre kontinuerleg betring hos den einskilde skule.

For å bli AACSB-akkreditert, må institusjonene gjennom krevjande prosessar for å sikre at skulen har dei ressursane og det engasjementet som krevst for å gje studentar eni førsteklasses, fremtidsretta handelshøgskuleutdanning. NHH vart akkreditert i mai 2022.

LES MEIR OM AACSB

AACSB accredited logo

AMBA

Association of the MBAs (AMBA) er ein global organisasjon grunnlagt i 1967 som fokuserer primært på internasjonale handelshøgskular. Organisasjonen er ein av tre leiiande akkrediteringsorganisasjonar for økonomiutdanning.

NHH vart AMBA-akkreditert hausten 2020. AMBA-akkrediteringa er spissa mot NHHs Executive MBA-program

LES MEIR OM AMBA

AMBA akkreditert logo_750px.png