Internasjonale nettverk

Internasjonale nettverk

Berre dei beste

  • 32 utvalde business-skular frå fem kontinent.

Tett på businessverda

  • 70 multinasjonale næringslivspartnarar og sju sosiale partnarar.

CEMS Master's in International Management

  • Blant topp-ti på Financial Times-rangeringa av mastergradar kvart år sidan rangeringa byrja i 2005.

andre nettverk og akkrediteringar

Equis

European Quality Improvment System - Equis -  er eit internasjonalt system for kvalitetssikring, forbetring og akkreditering for utdanningsinstitusjonar innan økonomi og administrasjon. Formålet er å heve standarden på denne typen utdanning.

EQUIS set standardar og måltal og fasiliterar gjensidig læring og internasjonal spreiing av erfaring. NHH har hatt EQUIS-akkreditering sidan 2001, og vart reakkreditert for fem nye år i april 2016.

Les meir om EQUIS hos EFMD

PIM

Partnership in International Management - PIM- er ei samling av 60 leiande handelshøgskular frå heile verda. Nettverket vart etablert i 1973 av HEC School of Management, New York University (NYU) og London Business School (LBS). NHH vart medlem i 1995.

PIM-medlemmane har utveksla tusenvis av studentar i løpet av dei åra nettverket har eksistert. Kunnskapen og erfaringane som nettverket representerer har gjort medlemsinstitusjonane i stand til å utvikle og styrke si internasjonale satsing.

Les meir om PIM på nettverkets nettsider

ERASMUS+

Erasmus+ samler EUs tidligere programmer for utdanning, ungdom og idrett i ett integrert program. Erasmus+ bygger på prioriteringene i EUs 10-årige strategi for vekst og sysselsetting, Europa 2020. I tråd med disse, er noen av de mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.

Programlandene i Erasmus+ omfatter de 28 EU-landene, de tre EØS-landene og Makedonia og Tyrkia. Partnerland inkluderer Sveits, Russland med flere. Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.

NHH's Erasmus Charter for Higher Education 2014 - 2020 (PDF 1 mb)

NHH's Erasmus Policy Statement (PDF 100 kb)

Les mer om ERASMUS+ programmet på Diku sine nettsider

Nordplus/Norek

NORDPLUS vart etablert i 1988 som nordisk ministerråd sitt program for studentar og lærarar ved høgare utdanningsinstitusjonar i dei nordiske landa. I dag omfatter programmet de nordiske landene og Baltikum. Programmet finansiere samarbeid mellom høgare utdanningsinstitusjonar, med mål om å utvikle undervisningskvaliteten på nordiske lærestadar.

NOREK vart etablert i 1994 for å styrke samarbeidet mellom høgare utdanningsinstitusjonar innan økonomi og administrasjon i dei nordiske landa innanfor rammene av NORDPLUS-samarbeidet. NOREK er eit nordisk nettverk for student- og lærarmobilitet, i tillegg til forskingssamarbeid, innan økonomi og administrasjon. Organisasjonen omfatter 26 institusjonar i Norden.

For meir informasjon om studiar i Norden: https://www.norden.org/no/info-norden

UTVEKSLING

170

læresteder i Mer enn 50 land

Studenter ved NHH har tilgang til en rekke spennende internasjonale muligheter. 

Les mer om internasjonale muligheter 

Våre partneruniversitet