CEMS

CEMS

Ein global allianse som vil setja ein ny standard for leiarutdanning.

CEMS er ein allianse mellom 32 leiande akademiske institusjonar på fem kontinent, 67 multinasjonale selskap og seks friviljuge organisasjonar.

CEMS vart stifta i 1988 og var i utgangspunktet ein europeisk allianse. I 2008 vart alliansen utvida til å omfatte institusjonar frå heile verda.

NHH har vore medlem av CEMS-nettverket sidan 1992. Berre ein skule i kvart land får medlemsskap.

CEMS-medlemmene står for profesjonell, multikulturell utveksling av idear innan økonomi og administrasjon, idear som representerer framtida for det globale næringslivet.

CEMS MIM

Gjennom sin unike CEMS Master’s in International Management (CEMS MIM) set alliansen ein høg standard for utdanning innan økonomi og administrasjon.

Programmet vert tilbydd ved alle medlemsinstitusjonane og vert vareteke gjennom det langvarige undervisnings- og forskingssamarbeidet mellom deltakarane i nettverket.

CEMS MIM toppa Financial Times-rangeringa European Master's in Management i 2009, og har vore blant topp ti kvart år sidan rangeringa vart etablert i 2005.

For å søkja på CEMS MIM må du være siviløkonom- eller masterstudent ved NHH.

Les meir om CEMS MIM ved NHH

Kulturelt mangfald

CEMS tilbyr eit eineståande kulturelt mangfald. Per mars 2018 har over 12000 CEMS- kandidatar med om lag 85 ulike nasjonalitetar posisjonar på ulike nivå i eit bredt spekter av sektorar både i og utanfor Europa.

Dei har suksess i yrkeslivet, deler globale verdiar og deltek i både sosiale og profesjonelle CEMS-alumniaktivitetar.

Bedriftspartnarane bidreg til dei akademiske delane av CEMS og får eit unikt høve til å rekruttera dei beste studentane frå CEMS MIM.

Les meir om CEMS på alliansens heimesider