ENGAGE.EU European University

ENGAGE.EU European University

NHH er det norske medlemmet av ENGAGE.EU, ein allianse av leiande europeiske universitet innan handel, økonomi og samfunnsfag.

ENGAGE.EU vart tildelt status som "europeisk universitet" av Europakommisjonen i 2020; og tilbyr saumlaus mobilitet, kunnskapsdeling på tvers av landegrenser, og vert såleis sett på som framtidas utdanningsinstitusjonar. Gjennom ENGAGE.EU får studentar og tilsette ved NHH tilgang til sterke fagmiljø og framifrå utdanningstilbod. Målet med ENGAGE.EU er å utvikla nye kurs, modular og gradar, og knyta tettare band mellom fagmiljø på kryss og tvers av Europa. 

ENGAGE.EU MOGLEGHEITENE