Nobelprisvinnar Finn E. Kydland

Nobelprisvinnar Finn E. Kydland

I 2004 mottok Finn E. Kydland, professor II ved NHH, Nobelprisen i økonomi som tredje nordmann i historien.

Finn E. Kydland fullførte siviløkonomgraden ved NHH i 1968 og ble deretter stipendiat ved skolen.

Han tok så en PhD-grad ved Carnegie Mellon i 1973 før han returnerte til NHH for å forske og undervise.

Sammen med sin veileder på doktorgraden, Professor Edward Prescott, skrev Kydland den første av to artikler som førte til at det to sammen vant Nobelprisen i økonomi i 2004.

Kydland flyttet i 1978 til Carnegie Mellon, men han har behold sin kontakt med NHH gjennom en professor II-stilling ved skolen.