Equinor gir 40 mill til NHH-forskning

Strategileder i Equinor Tina Todnem og NHH-rektor Øystein Thøgersen signerte nylig Akademia-avtalen. Den gir NHH 40 millioner kroner i en femårsperiode. Foto: Hallvard Lyssand
Ansvarlig for Equinors teknologi og strategi Tina Todnem og NHH-rektor Øystein Thøgersen signerte nylig Akademia-avtalen. Den gir NHH 40 millioner kroner i en femårsperiode. Foto: Hallvard Lyssand
NHH Av Sigrid Folkestad

14. mars 2024 09:07

Equinor gir 40 mill til NHH-forskning

NHH mottar 40 millioner NOK over fem år gjennom Akademia-avtalen med Equinor.

Equinor og NHH har for fjerde gang inngått Akademia-avtale. Den økonomiske støtten skal først og fremst brukes til grunnforskning og forskningsbasert utdanning.

I tillegg til NHH er det signert avtaler med NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Relevans som fellestrekk

– For NHH har avtalene med Equinor stor betydning, og vi er svært takknemlige for støtten vi mottar. Dette gir oss finansielt rom for nye forskningsprosjekter innen en rekke av NHHs faglige områder, sier NHHs rektor Øystein Thøgersen.

NHHs avtale med Equinor

NHHs partnerskap med Equinor, tidligere Statoil, har vedvart over mange år. Den første avtalen ble inngått i 2009, og årets avtale er den fjerde i rekken.

Strategidirektør i Equinor Tina Todnem og NHH-rektor Øystein Thøgersen.
Strategidirektør i Equinor Tina Todnem og NHH-rektor Øystein Thøgersen.

– Avtalen gjør det mulig for NHH-forskere å fordype seg i noen svært aktuelle forskningsfelt, som ledelse av datadrevne organisasjoner, digital transformasjon og prissetting av metanutslipp. Prosjektene adresserer noen store utfordringer vi står overfor. Ett av dem skal eksempelvis finne ut av hvordan metangassutslipp kan eller bør skattlegges. Felles for de tre prosjektene er relevansen for samfunns- og næringsliv, sier Thøgersen.

Midlene er tildelt følgende tre forskningsprosjekter, initiert av høgskolens forskningsmiljøer.

Ledelse av datadrevne organisasjoner

Prosjektleder Dan-Richard Knudsen, postdoktor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Målet med prosjektet er å studere drivere og konsekvenser av en datadrevet tilnærming til beslutningsprosesser og kontroll i ledelsen. Forskerne sikter mot å skape og formidle forskningsbasert kunnskap som hjelper bedrifter og offentlige organisasjoner med å forbedre sine beslutnings- og styringsprosesser i den digitale tidsalderen.

Prissetting av metanutslipp

Prosjektleder Giacomo Benini, postdoktor ved Institutt for foretaksøkonomi. 

Metan er den nest viktigste drivhusgassen som bidrar til klimaendringer, og fra januar 2026 vil klimakvoteloven inkludere metanutslipp. Prosjektet sikter nå mot å etablere et forskerteam for å jobbe med et skattesystem for metanutslipp, skreddersydd for den europeiske kraft- og stålindustrien.

Digital transformasjon

Prosjektleder Jon Iden, professor ved Institutt for strategi og ledelse. 

Hovedformålet med prosjektet Digital transformasjon, som mottok støtte i den forrige Akademia-avtalen, var å bygge et fagmiljø og et nasjonalt nettverk med NHH i sentrum, rundt digitalisering. Forskningsgruppen vil nå videreutvikles, inkludert finansiering for en postdoktorstilling, PhD-er, og for å tiltrekke forskere i tilknyttede stillinger. Gruppen vil jobbe med tre forskningstemaer: digitale plattformer og økosystemer, digitalisering og prosessledelse, og ansvarlig digitalisering.

– Samarbeid med ledende akademiske miljøer innenfor ulike felt er viktig for oss og samfunnet som helhet. For å levere trygg, sikker og bærekraftig energi i dag, i morgen og i fremtiden, trenger vi kompetansen og kapabilitetene som blir utviklet gjennom akademia, sier Hege Skryseth, Equinors konserndirektør for Teknologi, Digital og Innovasjon.