Konferanser og forelesninger

Konferanser og forelesninger

Fibekonferansen 2013. Foto: Helge Hansen

Fagseminarer og workshops

Instituttene og sentrene ved NHH arrangerer seminarserier og workshops hvert semester. Gå til kalenderen eller det enkelte institutt og senter for å finne mer informasjon.