Digitale plattformer endrer markedsdynamikken – hva innebærer det for din bedrift?

Program
0930

Velkommen

 • Øystein Thøgersen, Rektor NHH
 • Katarina Kaarbøe, leder programkomitéen, NHH

 

The platform economy demands many consumers– is it possible to establish Norwegian platforms?

0950-1005

Berit Svendsen, Head of Vipps International

The Norwegian Vipps in an ongoing global revolution. Can they win the platform competition?

1005-1020

Malin Arve, Associate Professor NHH

Strategies for platform companies – what does research say?

1020-1050 Coffee Break

1050-1105

Yeming Wang, Vice President Alibaba,

From China to Norway: How the biggest e-commerce company in the world have succeeded

1105-1120

Eirik S. Knudsen, Associate Professor NHH

Do Norwegian consumers trust international platform companies?

1120-1200

Debate led by Inger G. Stensaker, Professor NHH

1200-1300 Lunch

Digitale plattformer – bygge opp eller forlate?

1300-1315

Torbjørn Folgerø, SVP and Chief digital officer, Equinor

Hvordan store industriselskap kan dra nytte av en plattformstrategi

1315-1330

Lars Sørgard, Konkurransedirektør

På hvilken måte skal vi regulere konkurransen i et marked med stadig sterkere globale digitale plattformselskaper

1330-1345

Christian Møller, Senior Vice President og CTO, Kongsberg Digital

Hvordan lykkes med å ta en plattformposisjon?

1345-1410

Pause

1410-1425

Bjørn Arild Wisth, Viseadministrerende direktør Choice Hotels

Hvordan lykkes med egen plattform i kamp mot globale giganter

1425-1510

Debatt under ledelse av professor Inger G. Stensaker, NHH

1510-1515

Avslutning

 • Kari Olrud Moen, Styreleder NHH

Påmelding til og deltakelse under Vårkonferansen skjer etter personlig invitasjon.

Meld deg på Vårkonferansen

Plattformøkonomien

Den nye plattformøkonomien skiller seg fra den tradisjonelle økonomien gjennom at den viktigste ressursen er medlemmene i nettverket. Konkurransefortrinn oppnås gjennom teknologi som utnytter potensialet i komplekse sosiale nettverk, og informasjon om kundene er det nye gullet.

På Vårkonferansen skal vi derfor diskutere følgende spørsmål:

 • Kan Norge dyrke frem nye plattformer som kan hevde seg i et globalt marked, eller ender vi opp med å bli leverandører til de utenlandske gigantene?
 • Hvordan kan og bør informasjonen brukes?
 • Hvordan vil kundenes syn på personvern utvikle seg?
 • Hvordan vil den strategiske posisjoneringen påvirke selskapenes konkurranseevne?

Slik behandler Vårkonferansen personopplysninger (PDF 20 kb)

Kontaktpersoner

OM VÅRKONFERANSEN

Vårkonferansen ble arrangert første gang i 1995, og er en viktig møteplass for toppledere i næringsliv og offentlig forvaltning, politikere og forskere. Sentrale foredragsholdere belyser aktuelle tema, og vi inviterer til gode diskusjoner både i og utenfor auditoriet.

SAMARBEIDSPARTNERE

Varkonferansen_samarbeidspartnere_2019.jpg

PROGRAMKOMITÉ 2019

 • Katarina Kaarbøe, NHH (leder)

 • Karen Modesta Olsen, NHH

 • Mette Bjørndal, NHH

 • Gernot Doppelhofer, NHH

 • Tore Hillestad, NHH

 • Svenn-Åge Dahl, SNF

 • Trond Søreide, AFF

 • Ellinor Ryssevik, NHH (koordinator)