Fremtidens arbeidsliv – kontroll eller kaos?

Tema for konferansen

Fremtidens arbeidsliv krever noe helt nytt av oss. Kunstig intelligens, digitale assistenter og teknologiske nyvinninger vil påvirke hverdagen til ansatte, ledere og bedrifter.

Utfordringene som vi står overfor, krever omstilling av kompetanse og tilpasninger av nye og gamle forretningsmodeller. I dette landskapet skal ledere lede medarbeidere som forventer fleksibilitet og digital samhandling.

Samtidig kan gapet bli større mellom vinnerne og taperne i arbeidslivet og mellom ulike bransjer. Hvordan kan vi bli rustet til å møte morgendagens arbeidsliv?

Sett av 30. mai til NHHs Vårkonferanse!

Slik behandler Vårkonferansen personopplysninger (PDF 23 kb)

OM VÅRKONFERANSEN

Vårkonferansen ble arrangert første gang i 1995, og er en viktig møteplass for toppledere i næringsliv og offentlig forvaltning, politikere og forskere. Sentrale foredragsholdere belyser aktuelle tema, og vi inviterer til gode diskusjoner både i og utenfor auditoriet.

Påmelding til og deltakelse under Vårkonferansen skjer etter personlig invitasjon som blir sendt ut via e-post i mars 2024.

SAMARBEIDSPARTNERE

VÅR_2024_sam.jpg

 

PROGRAMKOMITÉ 2024

  • Geir Mikalsen, NHH (leder)
  • Iver Bragelien, NHH
  • Lasse Lien, NHH
  • Alexander Willén, NHH
  • Kristin Arefjord Stave, NHH
  • Gudrun Thorsheim, NHH
  • Ellinor Ryssevik, NHH (koordinator)

Kontaktperson