Termbase for økonomisk-administrative fag

Termbase for økonomisk-administrative fag

Norges Handelshøyskoles termbase er en fritt tilgjengelig og søkbar ressurs som gir tilgang til terminologi innen økonomisk-administrative fag.

Terminologien er utviklet og vedlikeholdes av NHH. Termbasen inneholder termer og definisjoner på bokmål, nynorsk og engelsk innen en rekke felt innenfor økonomifagene, som omfatter bl.a.

  • foretaksøkonomi
  • samfunnsøkonomi
  • finans
  • regnskap
  • organisasjon
  • strategi og ledelse

Gå til termbasen: term.nhh.no

(Redirigerer til UiBs domene)

Dersom du har kommentarer eller forslag til nye termer eller delområder vi bør ta fatt i, kan du kontakte oss på terminologi@nhh.no.

NHHs termbase inneholder data samlet inn gjennom prosjekter som har vært finansiert av NHH og Norges forskningsråd og støttet av Språkrådet.

Den inngår inngår i Termportalen, som er en svært omfattende nettportal for terminologi på norsk og andre språk innenfor en lang rekke fagområder.