NHHs Termbase for økonomisk-administrative fag

NHHs Termbase for økonomisk-administrative fag

Norges Handelshøyskoles termbase er en fritt tilgjengelig og søkbar ressurs som gir tilgang til terminologi innen økonomisk-administrative fag.

Søk i termbasen: term.nhh.no

Termbasen ble offisielt lansert på NHHs allmøte 20. september 2022. Den inneholder termer og definisjoner på bokmål, nynorsk og engelsk, informasjon om spesifikt fagområde, kommentarer m.m. Arbeidet med å utvide og kvalitetssikre termbasens innhold pågår kontinuerlig, og for tiden utvikler terminologer og forskningsassistenter ved NHH innholdet i obligatoriske emner på bachelornivå og en del emner på mastergrad.

Emner som er ferdigstilt eller som det jobbes med omfatter:

 • BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi
 • RET1 Rettslære for økonomer
 • BED2 Finansregnskap
 • SAM1 Introduksjon til samfunnsøkonomi
 • BED3 Investering og finans
 • SAM2 Mikroøkonomi
 • BED4 Bedriftsøkonomiske beslutninger
 • SAM3 Makroøkonomi
 • BED5 Økonomisk styring
 • SAM4 Internasjonal handel og velferdsteori
 • BUS400 Styring av større foretak
 • SOL1 Psykologi og ledelse
 • FIE400 Finansmarkeder
 • SOL2 Markedsføring
 • IKE1 Introduksjonskurs i etikk
 • SOL3 Organisering og implementering
 • MET1 Matematikk for økonomer
 • SOL4 Strategisk ledelse
 • MET2 Statistikk for økonomer
 
 • MET3 Databehandling for økonomer
 
 • MET4 Empiriske metoder

 

Dersom du har kommentarer eller forslag til nye termer eller delområder vi bør ta fatt i, kan du kontakte oss på terminologi@nhh.no.

NHHs termbase inneholder data samlet inn gjennom prosjekter som har vært finansiert av NHH og Norges forskningsråd og støttet av Språkrådet. Den inngår i Termportalen, som er en svært omfattende nettportal for terminologi på norsk og andre språk innenfor en lang rekke fagområder.