Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

Språkferdigheter og kulturforståelse er stadig viktigere i en globalisert verden.

NHH er stolt av sitt ledende fagmiljø for forskning og undervisning innen fagspråk og interkulturell kommunikasjon, spesielt innenfor fagområdene økonomi og administrasjon.

Vår forskning tar sikte på å gi ny kunnskap om språkbruk og interkulturell kommunikasjon i profesjonelle sammenhenger.

Våre emner innen språk og interkulturell kommunikasjon ruster NHH-studenter til en karriere i dagens internasjonale næringsliv. Vi tilbyr valgfag i språkene engelsk, fransk, tysk, japansk og spansk, i tillegg til valgemner i interkulturell kommunikasjon. Vi tilbyr også norskkurs for internasjonale studenter og ansatte.

Les mer på våre engelske neTTSIDER

Nyheter fagspråk og interkulturell kommunikasjon

Vis flere artikler