Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

Språkferdigheter og kulturforståelse er stadig viktigere i en globalisert verden.

NHH er stolt av sitt ledende fagmiljø for forskning og undervisning innen fagspråk og interkulturell kommunikasjon, spesielt innenfor fagområdene økonomi og administrasjon.

Instituttet driver forskning og tilbyr kurs i språk og kommunikasjon på engelsk, fransk, tysk, japansk, norsk og spansk.

Denne nettsiden gir nyttig informasjon for språkforskere, studenter og ansatte, samt potensielle kandidater til autorisasjonsprøven i oversettelse.

Ytterligere informasjon finnes på våre engelske nettsider

Nyheter fagspråk og interkulturell kommunikasjon