Språk og kommunikasjon

Språk og kommunikasjon

God og effektiv kommunikasjon i økonomifaget og i arbeids- og næringsliv krever kunnskaper om terminologi og begreper. Økende internasjonalisering krever innsikt i kommunikasjon mellom aktører med ulik kulturbakgrunn og på tvers av språkgrenser.

Vis flere artikler

Forskere

 • Gisle Andersen

  Professor, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

 • Anne Kari Bjørge

  Professor emerita, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

 • Trine Dahl

  Professor emerita, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

 • Claudia Förster Hegrenæs

  Førsteamanuensis, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

 • Bjørnulf Hinderaker

  Universitetslektor, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

 • Annelise Ly

  Førsteamanuensis, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

 • Johannes A. Nymark

  Førsteamanuensis emeritus, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

 • Kristin Rygg

  Førsteamanuensis, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

 • Beate Sandvei

  Instituttleder, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

 • Ingrid Simonnæs

  Professor emerita, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon