NHH fått tre nye meritterte undervisere

Carsten Bienz  therese Egeland Kristin Rygg
Carsten Bienz, Therese Egeland og Kristin Rygg er NHHs nye meritterte undervisere. Kvalifikasjonsordningen «Merittert underviser» belønner arbeidet med å utvikle undervisningen og bidra til en profesjonell undervisnings- og læringskultur. De får et lønnstillegg på 50.000 kroner. Foto: Hallvard Lyssand

25. juni 2024 12:06

NHH fått tre nye meritterte undervisere

Carsten Bienz, Therese Egeland og Kristin Rygg er blitt meritterte undervisere ved NHH.

Kvalifikasjonsordningen «Merittert underviser» belønner arbeidet med å utvikle undervisningen og bidra til en profesjonell undervisnings- og læringskultur.  De som mottar utmerkelse får et lønnstillegg på 50.000 kroner. 

eirik sjåholm knudsen

Eirik Sjåholm Knudsen blitt merittert underviser

– Det en bekreftelse på at all innsatsen jeg legger ned i undervisning har noe for seg, sier professor Eirik Sjåholm Knudsen.

Førsteamanuensis Carsten Bienz ved Institutt for finans har erfaring fra undervisning på alle nivå (bachelor, master og PhD). Bienz er uredd og prøver ut alternative former for undervisning og vurderinger, heter det i begrunnelsen. Han gjør endringer basert på systematiske evalueringer, bruker pedagogisk litteratur som inspirasjon og han deler erfaringer med kolleger. Bienz har lagt til rette for aktiv studentinvolvering. Det betyr mer case-basert undervisning og omvendt undervisning, noe Bienz har erfaringer med, fra sin deltakelse på kurs ved Harvard.

nhh

Fem nye meritterte undervisere

NHH har fått fem nye meritterte undervisere. De fem forskerne kommer fra ulike fagmiljøer ved Norges Handelshøyskole.

Therese Egeland er professor ved Institutt for strategi og ledelse. Ideen bak undervisningen er basert på student-sentrert læring, gjerne i form av samarbeidslæring. Denne filosofien følger Egeland i praksis, med en tett relasjon til studentene. Hun har stor kjennskap den pedagogiske litteraturen og bruker den til inspirasjon og vurdering av egen undervisningsutvikling. Egeland har over tid utviklet og forbedret undervisning, med en forskende tilnærming og god kollegial praksis.

nhh

To nye meritterte undervisere ved NHH

Professorene Jon Iden og Alexander W. Cappelen har fått status som merittert underviser.

Kristin Rygg er førsteamanuensis ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon. Rygg har utviklet sin undervisning over tid basert på studentenes tilbakemeldinger og egne vurderinger. Hun bruker litteratur og pedagogiske kurs for å utvikle undervisningen, og hun evaluerer resultater, studentenes læring og opplevelser, for å utvikle sin undervisningspraksis videre. Rygg er bevisst koblingen mellom egne pedagogiske prinsipper og de undervisnings- og vurderingsformer hun anvender.