Tilrettelegging av studiene

Tilrettelegging av studiene

Dersom du behøver særskilt tilrettelegging av studentlivet, kan du ta kontakt med en studieveileder eller kontaktperson for studenter med funksjonshemninger.

Kontaktperson ved NHH er Torill Hatlebrekke Husebø ved Seksjon for eksamen.

Vi kan gi informasjon om hvilke muligheter du har, og forsøke å legge til rette for at du skal kunne konsentrere deg om studiene og studentlivet. 

Hvis du trenger tilrettelegging av studiene, ber vi deg om å ta kontakt med en gang behovet oppstår, eller så tidlig du har anledning. Tilrettelegging av studiene kan være omfattende, og krever planlegging.

Vi tilbyr blant annet:

  • Rådgivning og utredning av dine behov
  • Informasjon om hvilke muligheter du har for tilrettelegging under studiet og i eksamenssituasjon
  • Informasjon og veiledning om øvrige tjenester
  • Noen å prate med om din situasjon

Se NHHs handlingsplan for studenter med funksjonshemning på Læringsmiljøutvalget (LMU) sin side.

Studenter som har vansker med å lese vanlig trykt litteratur kan søke medlemskap hos NLB. For mer informasjon, se Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (nlb.no).

Vi samarbeider også med Sammen som kan tilby ytterligere hjelp og rådgivning.