Eksamen

Eksamen

Kontakt oss per e-post, spesielt når det haster. Legg ved relevante vedlegg. Hastesaker blir alltid prioritert.

Ved digitale hjemmeeksamener:

Husk at fristen for innlevering er absolutt. Det betyr at vi ikke tar imot besvarelser, tilføyer eller endrer noe etter fristen. Dere må derfor huske å sette av nok tid til digitale innleveringer, vi anbefaler at besvarelsen er komplett og lagret som pdf senest 15 minutter før. Dere må også lese gjennom besvarelsen før fristen går ut så dere er sikre på at korrekt besvarelse er levert.

Oppmeldingsfrister:

  • 1. februar for eksamen i vårsemesteret
  • 1. september i høstsemesteret

Du må huske å betale semesteravgift og semesterregistrere deg innen samme frist.

Husk at trekkfristen er tre uker før eksamen.