Eksamen

Eksamen

Kontakt oss per e-post, spesielt når det haster. Legg ved relevante vedlegg. Hastesaker blir alltid prioritert.

Ny forskrift

Fra og med 1. august gjelder ny forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole. Denne erstatter forskrift om bachelor/master, samt forskrift om eksamen og utfyllende bestemmelser. Alle studenter må lese gjennom den nye forskriften. Nye utfyllende bestemmelser og overgangsordninger vil bli gjort tilgjengelig snarlig.

Det er også endringer i Universitets- og høyskoleloven. Dette vil påvirke studenters rettigheter, blant annet i forbindelse med klage på karakter. Våre nettsider er derfor i endring. Vi beklager at ikke all informasjon er oppdatert, og jobber med å oppdatere denne nå. Har dere spørsmål kan dere kontakte eksamenskontor@nhh.no

Oppmeldingsfrister:

  • 1. februar for eksamen i vårsemesteret
  • 1. september i høstsemesteret

Du må huske å betale semesteravgift og semesterregistrere deg innen samme frist.

NB: Det er nye trekkfrister for eksamen

Trekkfristen for alle delvurderinger er nå tre uker før første vurderingsform i et emne tar til. Fristen er aldri tidligere enn 1. september.

VED DIGITALE HJEMMEEKSAMENER:

Husk at fristen for innlevering er absolutt. Det betyr at vi ikke tar imot besvarelser, tilføyer eller endrer noe etter fristen. Dere må derfor huske å sette av nok tid til digitale innleveringer, vi anbefaler at besvarelsen er komplett og lagret som pdf senest 15 minutter før. Dere må også lese gjennom besvarelsen før fristen går ut så dere er sikre på at korrekt besvarelse er levert.