Eksamen

Eksamen

Dette må du vite om eksamen ved NHH.

Last ned dette semesterets presentasjon fra infomøte

OPPMELDINGSFRISTAR

  • 1. september for haustsemesteret
  • 1. februar for vårsemesteret

TREKKFRIST

Trekkfristen for alle delvurderingar er tre veker før første vurderingsform i eit emne tar til. Fristen er aldri tidlegare enn 1. september. Les mer på sida vår om mellom anna trekkfrist.

INNLEVERINGSFRISTAR

Frist for innlevering av heimeeksamen/semesteroppgåve etc. er absolutt. Vi tek ikkje imot innleveringar, tillegg eller endringar etter fristen. Hugs å sette av nok tid til innleveringar! Vi tilrår at korrekt versjon av besvarelsen er komplett og lagra som PDF seinast 15 minuttar før fristen. Dette bør de kontollera ved å bla gjennom innlevert besvarelse før fristen går ut.

KONTAKT

Kontakt skal skje på e-post eksamen@nhh.no, særleg når det hastar. Husk at du må skrive studentnummeret ditt og kva kurskode det gjeld. Inkluder relevante vedlegg. Hastesaker vert alltid prioriterte.