Sensur, begrunnelse og klage på karakter

Sensur, begrunnelse og klage på karakter

Alle eksamenskarakterer publiseres i Studentweb. Du kan klage på alle endelige karakterer i alle skriftlige vurderinger som resulterer i en karakter, enten A-F eller Bestått/Ikke bestått.

elektronisk klageskjema

NHHs elektroniske klageskjema kan brukes for alle emner på bachelor og masternivå.

KLAGESKJEMA

Du logger inn i skjemaet via ID-porten ved bruk av enten MinID, BankID, eller BankID på mobil. Dersom du opplever problemer med nettskjemaet, eller dersom du ønsker å klage på tidligere måte, finner du skjema for manuell innsending av klage til høyre på siden. Utfylt skjema kan sendes på e-post til eksamen@nhh.no

sensur

Karakterer fastsettes på bagrunn av følgende kriterier (hentet fra Universitets- og høyskolerådet):

Karakterbegrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er én uke etter at sensuren ble publisert. Du skal få begrunnelsen innen to uker. Begrunnelse på en muntlig karakter må du be sensorene om umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

 • Hvordan ber jeg om begrunnelse?

  Hvordan ber jeg om begrunnelse?

  Du ber om begrunnelse via WISEflow, se guide. Kun ett av gruppemeldemmene trenger å be om begrunnelse på en gruppeeksamen. Denne personen kan så videreformidle begrunnelsen til de andre gruppemedlemmene.

  Sensor kan selv velge om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig.

  Det skal fremgå av begrunnelsen hvilke prinsipper sensor har lagt vekt på ved bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Sensorveiledningen skal være retningsgivende for karakterfastsettelsen. Denne skal være tilgjengelig i etterkant av eksamen. 

  Dersom du ikke får begrunnelsen innenfor fristen, kontakt eksamen@nhh.no.

 • Begrunnelse for masteroppgaven

  Begrunnelse for masteroppgaven

  Du ber om begrunnelse på masteroppgaven ved å sende en e-post direkte til veileder innen én uke etter at karakteren er publisert. 

 Ofte stilte spørsmål om klage på sensur

 • Hva er konsekvensen av en klage?

  Hva er konsekvensen av en klage?

  Det er viktig å huske på at en klage kan resultere i en dårligere karakter, og at dette er en risiko du velger å ta når du beslutter å klage på karakteren din. Klagevedtaket er endelig og kan ikke påklages.

  Du kan ikke få utskrevet vitnemål mens du venter på et resultat av en klage.

 • Når er fristen for å klage?

  Når er fristen for å klage?

  Fristen for å klage på en karakter er tre uker etter at karakteren ble publisert. Har du bedt om begrunnelse, er klagefristen tre uker fra du mottok denne. 

 • Når får jeg svar på min klage?

  Når får jeg svar på min klage?

  Det kan ta inntil 12 uker før du får svar på din klage. 

  Den opprinnelige karakteren vil ikke være synlig i Studentweb så lenge klageprosessen pågår. 

  Du får en e-post til din NHH-adresse når klagen er ferdigbehandlet.

 • Kan jeg klage på alle eksamener?

  Kan jeg klage på alle eksamener?

  Du kan ikke klage på en karakter ved muntlig vurdering eller på en karakter som inneholder en muntlig del.

  Ved løpende vurdering, som mappeevaluering eller vurderinger med flere komponenter som resulterer i én endelig karakter, kan du ikke klage før den endelige karakteren er gitt.

 • Kan jeg klage på en gruppeeksamen?

  Kan jeg klage på en gruppeeksamen?

  Det er individuell klagerett på en gruppeeksamen. Dette er hjemlet i UHL § 5-3 (4). Dersom flere fra gruppen ønsker å klage, må det leveres klageskjema for hver enkelt kandidat.

 • Hvordan foregår klagesensuren?

  Hvordan foregår klagesensuren?

  De nye sensorene vil vurdere din bevarelse uten å ha kjennskap til opprinnelig karakter eller begrunnelse fra ordinær sensur. De nye sensorene vil få tilgang til sensorveiledningen. Det er alltid både intern og ekstern sensur på en klage.

 • Kan jeg trekke klagen?

  Kan jeg trekke klagen?

  Du kan trekke en klage frem til den nye sensuren er publisert. Klagen skal trekkes per e-post til eksamen@nhh.no

Regelverk

Du kan lese mer om klage og karakterbegrunnelse i Lov om Universiteter- og Høyskoler § 5-3