Begrunnelse og klage på karakter

Begrunnelse og klage på karakter

Du kan be om begrunnelse på en skriftlig karakter innen én uke etter at sensuren er publisert. Du kan klage på alle endelige karakterer i alle skriftlige vurderinger som resulterer i en karakter, enten A-F eller Bestått/Ikke bestått.

Du kan lese mer om klage og karakterbegrunnelse i Lov om Universiteter- og Høyskoler § 5-3

Karakterbegrunnelse

BE OM BEGRUNNELSE

På en gruppeeksamen ber du om en begrunnelse via WISEflow.

Fristen for å be om begrunnelse er én uke etter at sensuren ble publisert.

Du kan be om begrunnelse i alle skriftlige arbeider som resulterer i en karakter. Begrunnelse på en muntlig karakter må du be sensorene om direkte og umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Du skal få begrunnelsen innen to uker. Du kan purre via linken i kvitteringen du mottar på e-post, og dersom denne ikke fører frem, kontakt så eksamen@nhh.no.

Sensor kan selv velge om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig, eller om de vil formidle en begrunnelse via en forelesning eller en annen kanal.

På en gruppeinnlevering behøver kun ett av gruppemedlemmene å be om begrunnelse. Den personen kan så videreformidle begrunnelsen til andre gruppemedlemmer.

Husk at du skal benytte kandidatnummeret ditt for å be om begrunnelse. Dette er tilgjengelig i Studentweb.

Ber du om begrunnelse på masteroppgaven, må du kontakte veileder direkte.

I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Disse skal være tilgjengelig som sensorveiledning publisert på Canvas.

Karakterer blir gitt ut ifra følgende kriterier (hentet fra Universitets- og høyskolerådets sider):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klage

SKJEMA FOR KLAGE BOKMÅL

                             

SKJEMA FOR KLAGE NYNORSK

HVORDAN KLAGER JEG?

Du må fylle ut og signere skjemaet. Vi ønsker at du helst scanner og sender den til oss på e-post. Du kan også levere skjemaet på Servicesenteret eller sende det til postadressen vår.

NÅR ER FRISTEN FOR Å KLAGE?

Fristen for å klage på en karakter er tre uker etter at karakteren er mottatt. Du kan gjerne klage før dette. Dersom du har bedt om begrunnelse på karakteren, er fristen for å levere en klage tre uker etter at du har fått begrunnelsen.

HVOR LANG TID TAR DET?

Besvarelsen sendes normalt til ny vurdering seks uker etter at den opprinnelige karakteren er kunngjort. Det tar ca. tre uker for de nye sensorene å sensurere besvarelsen. Når du klager vil den opprinnelige karakteren sperres. Sperret karakter vil ikke være synlig/tilgjengelig i studentweb/på vitnemål før ny klagesensur foreligger. Trenger du karakter i forbindelse med andre søknadsprosesser, anbefaler vi at du sjekker ut det før du klager. Den nye karakteren vil være synlig for deg når du logger deg inn i Studentweb. Du får en e-post til din NHH-adresse når klagen er ferdigbehandlet.

KAN JEG KLAGE PÅ ALLE EKSAMENER?

Du kan ikke klage på en karakter ved muntlig vurdering eller på en karakter som inneholder en muntlig del. Ved løpende vurdering, som mappeevaluering eller vurderinger med flere komponenter som resulterer i én endelig karakter, kan du ikke klage før den endelige karakteren er gitt.

HVA ER KONSEKVENSEN AV EN KLAGE?

Det er viktig å huske på at en klage kan resultere i en dårligere karakter, og at dette er en risiko du velger å ta når du beslutter å klage på karakteren din. Resultatet på klagen er endelig og kan ikke påklages, men den kan i sjeldne tilfeller være gjenstand for en klage på formelle feil. Merk at det ikke er en formell feil å få en dårligere karakter ved ny sensur.

MEN HVA MED GRUPPEEKSAMEN?

Det er individuell klagerett på en gruppeeksamen. Dette er hjemlet i UHL § 5-3 (4). Dersom flere fra gruppen klager sammen, må det leveres utfylt klageskjema for hver enkelt kandidat.

HVEM SENSURERER KLAGEN?

Ved klage vil ikke de nye sensorene motta opprinnelig karakter eller kommentarer/begrunnelse fra sensorer eller studenter når de skal foreta sin nye vurdering. De nye sensorene vil få tilgang til sensorveiledning. Det er alltid både intern og ekstern sensur på en klage.

KAN JEG TREKKE KLAGEN?

Du kan trekke en klage frem til den nye sensuren har falt. Klagen skal trekkes skriftlig via e-post.

Du kan ikke få utlevert vitnemål hvis du venter på et resultat av en klage.