Time- og eksamensplan

Time- og eksamensplan

Når og kvar er forelesing? Når er eksamen?

 Du kan laste ned timeplanen til kalenderen din fra TimeEdit.

Timeplan - her kan du søke opp time- og eksamensplan for alle emne ved NHH.

Eksamensplan Bachelor - liste over alle eksamenar på bachelor

Eksamensplan Master - liste over alle eksamenar på master

Slik brukar du time- og eksamensplanen

Vel emnet du vil sjå timeplanen til, og sjekk at du i søkefeltet har vald «emne» (ikkje rom eller arrangement).

I timeplanane vil også eksamensdatoane stå. Om du ønskjer å berre sjå eksamensdatoar, får du oversikt over desse i eigne lister. 

Du treng ikkje logge inn for å sjå eller søkja i time- og eksamensplanen.

Du kan hente kalenderen til dei emna du ønskjer til din eigen kalender. Her er det to alternativ.

  1. Vel «Abonner», vel kor lenge du ønskjer å abonnera på kalenderen, og kopier adressa i feltet under.
  2. Har du Apple-produkt gjer du følgande: «Tilpass» -> «Eksporter» -> «iCal»

MERK: Berre endringar som er rapportert til Studieadministrativ avdeling vil visast i timeplanen. Sjå derfor førelesningsplanen som vert utdelt av førelesar og/eller lagt ut på Itslearning/Canvas for eventuelle førelesningsfrie dagar eller andre endringar.

Viktig Om eksamensplanen

  • Vi publiserer vanlegvis time- og eksamensplanen mot slutten av desember og juni kvart år.
  • Oversikta viser kun skriftlege skuleeksamenar og heimeeksamenar som varer i 12 timar eller mindre. Andre heimmeeksamenar og innleveringsfristar blir publisert fortløpande. Merk: dette kan skje utanom fristane.
  • Trekkfristen for eksamen er tre veker før eksamensdatoen.
  • Når eksamensplanen er publisert vil vi kun gjere endringar om det er skrivefeil. Ingen eksamensdatoar blir endra etter at lista er publisert.
  • Du må forvente at det kan haldast eksamenar i veke 18-25 om våren, og veke 46-51 om hausten.
  • Vi må ta mange omsyn når ein eksamensplan skal leggast, og kan derfor ikkje ta i mot ønske om spesifikke eksamensdatoar. Vi kan heller ikkje opplyse om eksamensdatoar før planen er endeleg og publisert.