Time- og eksamensplan

Time- og eksamensplan

Når og kvar er førelesing? Når er eksamen?

Time- og eksamensplan for høstsemesteret 2020 er publisert.

Som følgje av smittevernstiltak i undervisning og eksamen åpna kursoppmeldinga for høstsemesteret før time- og eksamensplanen vart ferdigstilt. Det er difor svært viktig at du dobbeltsjekkar om kursa du er oppmeldt til lar seg kombinere med tanke på førelesningstid og eksamen. Se Canvas og kursbeskrivelsar på NHH.no for memer meir informasjon gjennomføringa av kursa dine.

Du kan laste ned timeplanen til kalenderen din fra TimeEdit.

Timeplan - her kan du søke opp time- og eksamensplan for alle kurs ved NHH.

Eksamensplan Bachelor - liste over alle eksamenar på bachelornivå

Eksamensplan Master - liste over alle eksamenar på masternivå

Slik brukar du time- og eksamensplanen

Vel emnet du vil sjå timeplanen til, og sjekk at du har vald  «emne» i søkefeltet (ikkje rom eller arrangement).

I timeplanane vil også eksamensdatoane stå. Om du ønskjer å berre sjå eksamensdatoar, får du oversikt over desse i eigne lister. 

Du treng ikkje logge inn for å sjå eller søke i time- og eksamensplanen.

Du kan hente kalenderen til dei kursa du ønskjer til din eigen kalender. Her er det to alternativ.

  1. Vel «Abonner», vel kor lenge du ønskjer å abonnera på kalenderen, og kopier adressa i feltet under.
  2. Har du Apple-produkt gjer du følgande: «Tilpass» -> «Eksporter» -> «iCal»

MERK: Berre endringar som er rapportert til Studieadministrativ avdeling vil visast i timeplanen. Sjå derfor førelesningsplanen som vert utdelt av førelesar og/eller lagt ut på Canvas for eventuelle førelesningsfrie dagar eller andre endringar.

Viktig Om eksamensplanen

  • Vi publiserar vanlegvis time- og eksamensplanen mot slutten av desember og juni kvart år.
  • Oversikta viser hovudsakleg skriftlege skuleeksamenar og heimeeksamenar av kortare varighet. Andre heimmeeksamenar og innleveringsfristar for semesteroppgåver og liknande vert publisert fortløpande.
  • Når eksamensplanen er publisert vil vi berre gjere endringar om det er gjort ein feil. Ingen eksamensdatoar vert endra etter at lista er publisert.
  • Vi må ta mange omsyn når ein eksamensplan skal leggast, og kan derfor ikkje ta imot ønske om spesifikke eksamensdatoar. Vi kan heller ikkje opplyse om eksamensdatoar før planen er endeleg og publisert.