Time- og eksamensplan

Time- og eksamensplan

Når og kvar er forelesing? Når er eksamen?

Time- og eksamensplanen er no slått saman slik at det skal vere lettare for deg å få oversikt og planlegge semesteret ditt. 

Time- og eksamensplan

 • Slik brukar du time- og eksamensplanen

  Slik brukar du time- og eksamensplanen

  Det er to måtar å bruke timeplanverktøyet på:

  1. Visning utan innlogging: ved å velje «Add timetable» kan du søke opp timeplanen til eitt eller fleire kurs, eller for heile program. Du kan laste ned timeplanen, men ikkje synkronisere den med kalenderen din utan at du er innlogga. 
  2. Visning med innlogging: dersom du loggar du inn i timeplanverktøyet kan du både laste ned timeplanen og synkronisere den med kalenderen din (t.d. Microsoft Outlook, Google Calendar, iCal eller andre). Kalenderen din vil då bli oppdatert automatisk dersom det vert gjort endringar i timeplanen.
   Logg inn med brukarnamnet og passordet du nyttar ved NHH (FEIDE)

  Treng du hjelp til å kople timeplanen til kalenderen din, sjå MyTimetable sine hjelpesider.

  Merk: Berre endringar som er rapporterte til Studieadministrativ avdeling vil kome fram i timeplanen. Sjå derfor også førelesingsplanen som vert utdelt av førelesar og/eller lagt ut på Itslearning for eventuelle førelesingsfrie dagar eller andre endringar.

 • Tips for å sjå berre eksamensplan

  Tips for å sjå berre eksamensplan

  Eksamensdato(ar) finn du som ein del av timeplanen for kvart emne. Dersom du ynskjer å sjå berre eksamensdatoar, følg oppskrifta nedanfor:

  1. Vel «Add timetable» og finn ditt emne eller studieprogram
  2. Hak av for Eksamen i feltet «Activities of all types shown»
  3. Vel månads- eller listevisning. Om du vel listevisning får du opp eit nytt felt der du kan velje perioden du ønsker informasjon for. Vel då «Entire fall/spring semester incl exam»
 • Tips for enkel visning av PHD-kurs og andre kortare emne

  Tips for enkel visning av PHD-kurs og andre kortare emne

  For kortare kurs og seminar, t.d. PhD-kurs, kan det vere lettare å få oversikt dersom du vel å sjå timeplanen som liste - sjå faner øvst til venstre. Deretter vel du vår eller haust i rullegardinmenyen som kjem opp når du står i listevisning (standardinnstillinga her er "month from selected day").

Viktig Om eksamensplanen

 • Vi publiserer vanlegvis time- og eksamensplanen mot slutten av desember og juni kvart år.
 • Oversikta viser kun skriftlege skuleeksamenar og heimeeksamenar som  varer i 12 timar eller mindre. Andre heimmeeksamenar og innleveringsfristar blir publisert fortløpande. Merk: dette kan skje utanom fristane.
 • Trekkfristen for eksamen er tre veker før eksamensdatoen.
 • Når eksamensplanen er publisert vil vi kun gjere endringar om det er skrivefeil. Ingen eksamensdatoar blir endra etter at lista er publisert.
 • Du må forvente at det kan haldast eksamenar i veke 18-25 om våren, og veke 46-51 om hausten.
 • Vi må ta mange omsyn når ein eksamensplan skal leggast, og kan derfor ikkje ta i mot ønske om spesifikke eksamensdatoar. Vi kan heller ikkje opplyse om eksamensdatoar før planen er endeleg og publisert.