Skoleeksamen på papir

Skoleeksamen på papir

Noen eksamener gjennomføres fremdeles med penn og papir. Oppmøte er senest en halv time før eksamen starter.

Du finner generell informasjon om gjennomføring av skoleeksamen i § 4.0 i Utfyllende bestemmelser.

Slik fyller du ut eksamensarkene

Det er kun tillatt å bruke papir som vaktene har delt ut. Innføringsarket skal være påført følgende:

  • kurskode og dato (på første og siste side)
  • kandidatnummer og sidetall (på alle sidene)
  • totalt antall sider (på første side)

Eksamen skrives på gjennomslagspapir, og du må bruke blå eller svart kulepenn. 

Ferdigstilling og levering

Du kan ikke skrive på besvarelsen etter at eksamenstiden er ute, men du har 15 minutter etter frist til å klargjøre papirene for innlevering.

Når du er ferdig, skal arkene deles i tre sett. Du leverer inn to av dissse, og beholder den siste kopien selv.

Når du er ferdig skal du gjøre tegn til en av vaktene, som kommer til plassen din og kontrollerer besvarelsen der.

Besvarelsen leveres hos hovedvakt. Du må vise legitimasjon med bilde.