Læringsmiljøutvalet (LMU)

Læringsmiljøutvalet (LMU)

Læringsmiljøutvalet (LMU) jobbar med saker som gjeld studentane sitt fysiske og psykiske læringsmiljø, helse, tryggleik og velferd.

Har du saker som du synst LMU bør sjå på? Send ein e-post til sekretær, eit av utvalet sine medlemmar eller kontakt NHHS.

SAMMANSETjING AV UTVALET 

  • Stig Tenold, prorektor for utdanning. Leiar LMU
  • Sivert Sundre Abrahamsen, studentrepresentant. Nestleiar LMU.
  • Ibeline Winther-Leversen,studentrepresentant.
  • Henrik Stenberg, studentrepresentant.
  • Håvard Fagerholt, studentrepresentant.
  • Inger Dagestad, seksjonsleiar.
  • Torill Hatlebrekke Husebø, seksjon for eksamen.
  • Trond Vegard Johannessen, programleiar bachelorutdanninga.

 

UTVALET SIN SEKRETÆR

 

MØTEPLAN Våren 2024

04.06.24 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
15.04.24 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
21.02.24 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)

 

MØTEPLAN høsten 2023

12.12.23 Innkalling (Avlyst) Protokoll (Avlyst)       
01.11.23 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
27.09.23 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)

Saker til utvalet må vere utvalet sin sekretær i hende seinast to veker før møtedato.

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt