Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget (LMU) behandler saker som angår studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø, helse, sikkerhet og velferd.

Har du noen sak som du mener LMU bør se på? Send en e-post til sekretær, et av utvalgets medlemmer eller kontakt NHHS.

Sammensetning av utvalget 

 

  • Jonas P. Ludvigsen, Studentrepresentant, Leder LMU.
  • Vilde McKellar Nilsen, Studentrepresentant
  • Thomas Gulli, Studentrepresentant
  • Ivar Lyngdal, Studentrepresentant
  • Linda Nøstbakken, Prorektor for utdanning
  • Inger Dagestad, Seksjonsleder
  • Jorun Gunnerud, Seniorrådgiver
  • Linda Orvedal, Programleder bachelorutdanningen

Utvalgssekretær

Telefon: 55 95 92 75

MØTEPLAN Høsten 2019

     
     
     
     

 

Møteplan Våren 2019

13.02.2019 Innkalling (PDF, 2171 kb) Protokoll (PDF,443  kb)
10.04.2019 Innkalling (PDF,  1839 kb) Protokoll (PDF, 481 kb)
22.05.2019 Innkalling (PDF,  2050 kb) Protokoll (PDF,  kb)
     

 

MØTEPLAN Høsten 2018                          

29.08.2018 Innkalling (PDF,  7061 kb)        Protokoll (PDF, 509 kb)                  
10.10.2018 Innkalling (PDF, 7525 kb) Protokoll (PDF, 535 kb)
14.11.2018 Innkalling (PDF, 10948 kb) Protokoll (PDF,  kb)
     

 

MØTEPLAN våren 2018                          
24.01.2018 Inkalling (PDF,  7441kb)        Protokoll (PDF, 516 kb)                  
07.03.2018 Inkalling (PDF, 2598 kb) Protokoll (PDF, 493 kb)
25.04.2018 Inkalling (PDF, 4233 kb) Protokoll (PDF, 514 kb)
31.05.2018 Inkalling (PDF, 4616 kb) Protokoll (PDF, 486 kb)

 

 

Ta kontakt med arkivet, for tilgang til historiske dokumenter. Saker til utvalget må være utvalgssekretær i hende senest to uker før møtedato.