Læringsmiljøutvalet (LMU)

Læringsmiljøutvalet (LMU)

Læringsmiljøutvalet (LMU) jobbar med saker som gjeld studentane sitt fysiske og psykiske læringsmiljø, helse, tryggleik og velferd.

Har du saker som du synst LMU bør sjå på? Send ein e-post til sekretær, eit av utvalet sine medlemmar eller kontakt NHHS.

Sammansetning av utvalet 

  • Linda Nøstbakken, Prorektor for utdanning, Leiar LMU.
  • Siri Fjellvær, Studentrepresentant
  • Signe Kristine Midtun, Studentrepresentant
  • Finn Lucas Griggs , Studentrepresentant
  • Thorvald Mosvold, studentrepresentant
  • Inger Dagestad, Seksjonsleiar
  • Jorun Gunnerud, Seniorrådgjevar
  • Per Erik Manne, Programleiar bachelorutdanninga

Utvalet sin sekretær

Telefon: 55 95 92 75

 

Møteplan våren 2020

05.02.2020 Innkalling (PDF, 9985 kb) Protokoll (PDF,  kb)       
25.03.2020 Innkalling (PDF, kb) Protokoll (PDF,  kb)
13.05.2020 Innkalling (PDF, kb) Protokoll (PDF,  kb)

 

MØTEPLAN Hausten 2019

28.08.2019 Innkalling (PDF, 2000 kb) Protokoll (PDF,  480 kb)
16.10.2019 Innkalling (PDF, 715 kb) Protokoll (PDF, 500 kb)
20.11.2019 Møtet avlyst(PDF,  kb) Møtet avlyst (PDF,  kb)

 

Saker til utvalet må vere utvalet sin sekretær i hende seinast to veker før møtedato.

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt