Læringsmiljøutvalet (LMU)

Læringsmiljøutvalet (LMU)

Læringsmiljøutvalet (LMU) jobbar med saker som gjeld studentane sitt fysiske og psykiske læringsmiljø, helse, tryggleik og velferd.

Har du saker som du synst LMU bør sjå på? Send ein e-post til sekretær, eit av utvalet sine medlemmar eller kontakt NHHS.

SAMMANSETNING AV UTVALET 

  • Oliver Wahlquist, studentrepresentant. Leiar LMU.
  • Stig Tenold, prorektor for utdanning. Nestleiar.
  • Ingrid Heimark, studentrepresentant
  • Marte Thomsen, studentrepresentant
  • Jon Heine Toftegaard, studentrepresentant
  • Inger Dagestad, seksjonsleiar
  • Jorun Gunnerud, seniorrådgjevar
  • Trond Vegard Johannessen, programleiar bachelorutdanninga

UTVALET SIN SEKRETÆR

Telefon: 55 95 92 75

 

MØTEPLAN HAUSTEN 2021

22.09.21 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
27.10.21 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
24.11.21 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)

 

MØTEPLAN VÅREN 2021

24.02.2021 Innkalling (PDF, kb) Protokoll (PDF, kb)       
07.04.2021 Innkalling (PDF, kb) Protokoll (PDF, kb)
26.05.2021 Innkalling (PDF, kb) Protokoll (PDF, kb)

 

Saker til utvalet må vere utvalet sin sekretær i hende seinast to veker før møtedato.

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt