Læringsmiljøutvalet (LMU)

Læringsmiljøutvalet (LMU)

Læringsmiljøutvalet (LMU) jobbar med saker som gjeld studentane sitt fysiske og psykiske læringsmiljø, helse, tryggleik og velferd.

Har du saker som du synst LMU bør sjå på? Send ein e-post til sekretær, eit av utvalet sine medlemmar eller kontakt NHHS.

Sammansetning av utvalet 

  • Malin Arve, Prorektor for utdanning, Leiar LMU.
  • Finn Lucas Griggs , Nestleder, Studentrepresentant
  • Oliver Wahlquist, Studentrepresentant
  • Signe Flaa, Studentrepresentant
  • Thorvald Mosvold, studentrepresentant
  • Inger Dagestad, Seksjonsleiar
  • Jorun Gunnerud, Seniorrådgjevar
  • Per Erik Manne, Programleiar bachelorutdanninga

Utvalet sin sekretær

Telefon: 55 95 92 75

MØTEPLAN HØSTEN 2020

23.09.2020 Innkalling (PDF, 9985 kb) Protokoll (PDF,  kb)       
28.10.2020 Innkalling (PDF, kb) Protokoll (PDF,  kb)
25.11.2020 Innkalling (PDF, kb) Protokoll (PDF,  kb)

 

Møteplan våren 2020

05.02.2020 Innkalling (PDF, 9985 kb) Protokoll (PDF, 418 kb)       
25.03.2020 Innkalling (avlyst) Protokoll (avlyst)
13.05.2020 Innkalling (PDF, 1600 kb) Protokoll (PDF,  kb)

 

Saker til utvalet må vere utvalet sin sekretær i hende seinast to veker før møtedato.

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt