Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget (LMU) behandler saker som angår studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø, helse, sikkerhet og velferd.

Har du noen sak som du mener LMU bør se på? Send en e-post til sekretær, et av utvalgets medlemmer eller kontakt NHHS.

Sammensetning av utvalget 

  • Therese Sverdrup, Prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid, Leder LMU
  • Thomas Alexander Molumby, Studentrepresentant.
  • Ina Tobiassen, Studentrepresentant.
  • Kasper Lie Asdal, Studentrepresentant.
  • Ingelin Uthaug, Studentrepresentant.
  • Inger Dagestad, Seksjonsleder
  • Jorun Gunnerud, Seniorrådgiver
  • Linda Orvedal, Programleder bachelorutdanningen

Utvalgssekretær

Telefon: 55 95 92 75

MØTEPLAN våren 2018                          
24.01.2018 Inkalling (PDF,  7441kb)        Protokoll (PDF, 516 kb)                  
07.03.2018 Inkalling (PDF, 2598 kb) Protokoll (PDF, 493 kb)
25.04.2018 Inkalling (PDF, 4233 kb) Protokoll (PDF, kb)

 

Møteplan høsten 2017                          
30.11.2017 Inkalling (PDF, 4281 kb)        Protokoll (PDF, 413 kb)                  
24.10.2017 Inkalling (PDF,  8054kb) Protokoll (PDF,  568kb)
27.09.2017 Inkalling (PDF, 243 kb) Protokoll (PDF, 120 kb)

 

MØTEPLAN VÅREN 2017                          
12.05.2017               Innkalling (PDF, 700 kb)                               Protokoll (PDF, 233 kb)                             
05.04.2017   Protokoll (PDF, 593 kb)

Ta kontakt med arkivet, for tilgang til historiske dokumenter. Saker til utvalget må være utvalgssekretær i hende senest to uker før møtedato.