Læringsmiljøutvalet (LMU)

Læringsmiljøutvalet (LMU)

Læringsmiljøutvalet (LMU) jobbar med saker som gjeld studentane sitt fysiske og psykiske læringsmiljø, helse, tryggleik og velferd.

Har du saker som du synst LMU bør sjå på? Send ein e-post til sekretær, eit av utvalet sine medlemmar eller kontakt NHHS.

SAMMANSETNING AV UTVALET 

  • Stig Tenold, prorektor for utdanning. Leiar LMU.
  • Ingrid Heimark, studentrepresentant. Nestleiar LMU.
  • Marius Berntsen, studentrepresentant.
  • Mah Noor Munir, studentrepresentant.
  • Edvard Ree, studentrepresentant.
  • Inger Dagestad, seksjonsleiar.
  • Jorun Gunnerud, seniorrådgjevar.
  • Trond Vegard Johannessen, programleiar bachelorutdanninga.

 

UTVALET SIN SEKRETÆR

Telefon: 55 95 92 75

 

MØTEPLAN høsten 2022

07.12.22 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
09.11.22 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
28.09.22 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)

 

MØTEPLAN våren 2022

11.05.22 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF, kb)       
30.03.22 Innkalling (Avlyst) Protokoll (Avlyst)
22.02.22 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)

 

Saker til utvalet må vere utvalet sin sekretær i hende seinast to veker før møtedato.

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt