Læringsmiljøutvalet (LMU)

Læringsmiljøutvalet (LMU)

Læringsmiljøutvalet (LMU) jobbar med saker som gjeld studentane sitt fysiske og psykiske læringsmiljø, helse, tryggleik og velferd.

Har du saker som du synst LMU bør sjå på? Send ein e-post til sekretær, eit av utvalet sine medlemmar eller kontakt NHHS.

SAMMANSETjING AV UTVALET 

 

  • Anders Fosse Hereide, studentrepresentant. Leiar LMU.
  • Stig Tenold, prorektor for utdanning. Nestleiar LMU.
  • Ibeline Winther-Leversen,studentrepresentant.
  • Mah Noor Munir, studentrepresentant.
  • Kristian Hope, studentrepresentant.
  • Inger Dagestad, seksjonsleiar.
  • Torill Hatlebrekke Husebø, seksjon for eksamen.
  • Trond Vegard Johannessen, programleiar bachelorutdanninga.

UTVALET SIN SEKRETÆR

Telefon: 55 95 92 75

MØTEPLAN våren 2023

23.05.23 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
12.04.23 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
22.02.23 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)

 

MØTEPLAN høsten 2022

07.12.22 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)       
09.11.22 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
28.09.22 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)

 

Saker til utvalet må vere utvalet sin sekretær i hende seinast to veker før møtedato.

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt