Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget (LMU) behandler saker som angår studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø, helse, sikkerhet og velferd.

Har du noen sak som du mener LMU bør se på? Send en e-post til sekretær, et av utvalgets medlemmer eller kontakt NHHS.

Sammensetning av utvalget 

  • Therese Sverdrup, Prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid, Leder LMU
  • Thomas Alexander Molumby, Studentrepresentant.
  • Vilde McKellar Nilsen , Studentrepresentant.
  • Thomas Gulli , Studentrepresentant.
  • Ingelin Uthaug, Studentrepresentant.
  • Inger Dagestad, Seksjonsleder
  • Jorun Gunnerud, Seniorrådgiver
  • Linda Orvedal, Programleder bachelorutdanningen

Utvalgssekretær

Telefon: 55 95 92 75

MØTEPLAN Høsten 2018                          
29.08.2018 Innkalling (PDF,  7061 kb)        Protokoll (PDF, 509 kb)                  
10.10.2018 Innkalling (PDF, 7525 kb) Protokoll (PDF,  kb)
14.11.2018 Innkalling (PDF,  kb) Protokoll (PDF,  kb)
     

 

MØTEPLAN våren 2018                          
24.01.2018 Inkalling (PDF,  7441kb)        Protokoll (PDF, 516 kb)                  
07.03.2018 Inkalling (PDF, 2598 kb) Protokoll (PDF, 493 kb)
25.04.2018 Inkalling (PDF, 4233 kb) Protokoll (PDF, 514 kb)
31.05.2018 Inkalling (PDF, 4616 kb) Protokoll (PDF, 486 kb)

 

Møteplan høsten 2017                          
30.11.2017 Inkalling (PDF, 4281 kb)        Protokoll (PDF, 413 kb)                  
24.10.2017 Inkalling (PDF,  8054kb) Protokoll (PDF,  568kb)
27.09.2017 Inkalling (PDF, 243 kb) Protokoll (PDF, 120 kb)

 

Ta kontakt med arkivet, for tilgang til historiske dokumenter. Saker til utvalget må være utvalgssekretær i hende senest to uker før møtedato.