Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget (LMU) behandler saker som angår studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø, helse, sikkerhet og velferd.

Har du noen sak som du mener LMU bør se på? Send en e-post til sekretær, et av utvalgets medlemmer eller kontakt NHHS.

Sammensetning av utvalget 

 

 

  • Linda Nøstbakken, Prorektor for utdanning, Leder LMU.
  • Siri Fjellvær, Studentrepresentant
  • Signe Kristine Midtun, Studentrepresentant
  • Finn Lucas Griggs , Studentrepresentant
  • Linda Nøstbakken, Prorektor for utdanning
  • Inger Dagestad, Seksjonsleder
  • Jorun Gunnerud, Seniorrådgiver
  • Per Erik Manne, Programleder bachelorutdanningen

Utvalgssekretær

Telefon: 55 95 92 75

 

MØTEPLAN Høsten 2019

28.08.2019 Innkalling (PDF, 2000 kb) Protokoll (PDF,  480 kb)
16.10.2019 Innkalling (PDF, 715 kb) Protokoll (PDF,  kb)
20.11.2019 Møtet avlyst(PDF,  kb) Møtet avlyst (PDF,  kb)
     

 

Møteplan Våren 2019

13.02.2019 Innkalling (PDF, 2171 kb) Protokoll (PDF,443  kb)
10.04.2019 Innkalling (PDF,  1839 kb) Protokoll (PDF, 481 kb)
22.05.2019 Innkalling (PDF,  2050 kb) Protokoll (PDF,  kb)
     

 

MØTEPLAN Høsten 2018                          

29.08.2018 Innkalling (PDF,  7061 kb)        Protokoll (PDF, 509 kb)                  
10.10.2018 Innkalling (PDF, 7525 kb) Protokoll (PDF, 535 kb)
14.11.2018 Innkalling (PDF, 10948 kb) Protokoll (PDF,  kb)
     

 

Saker til utvalget må være utvalgssekretær i hende senest to uker før møtedato.

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt