Læringsmiljøutvalet (LMU)

Læringsmiljøutvalet (LMU)

Læringsmiljøutvalet (LMU) jobbar med saker som gjeld studentane sitt fysiske og psykiske læringsmiljø, helse, tryggleik og velferd.

Har du saker som du synst LMU bør sjå på? Send ein e-post til sekretær, eit av utvalet sine medlemmar eller kontakt NHHS.

SAMMANSETNING AV UTVALET 

  • Stig Tenold, prorektor for utdanning. Leiar LMU.
  • Ingrid Heimark, studentrepresentant. Nestleiar LMU.
  • Henrik Tranaas, studentrepresentant.
  • Marius Berntsen, studentrepresentant.
  • Marte Thomsen, studentrepresentant.
  • Inger Dagestad, seksjonsleiar.
  • Jorun Gunnerud, seniorrådgjevar.
  • Trond Vegard Johannessen, programleiar bachelorutdanninga.

UTVALET SIN SEKRETÆR

Telefon: 55 95 92 75

 

MØTEPLAN våren 2022

11.05.22 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
30.03.22 Innkalling (Avlyst) Protokoll (Avlyst)
22.02.22 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)

 

MØTEPLAN hausten 2021

24.11.21 Innkalling (PDF, kb) Protokoll (PDF, kb)       
27.10.21 Innkalling (PDF, kb) Protokoll (PDF, kb)
22.09.21 Innkalling (PDF, kb) Protokoll (PDF, kb)

 

Saker til utvalet må vere utvalet sin sekretær i hende seinast to veker før møtedato.

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt