Råd og utval ved NHH

Råd og utval ved NHH

NHHs råd og utval bidreg til kvalitetssikring og utvikling av studieprogram, pedagogikk, læringsmiljø, arbeidsmiljø og internasjonal profil. Prorektorane for utdanning og forsking har det øvste faglege ansvaret for studieprogramma. Utdanningsutvalet og Utval for forsking og forskarutdanning (FFU) er rådgjevande organ for prorektorane.