Systematisk kvalitetsarbeid ved NHH

Systematisk kvalitetsarbeid ved NHH

Kvalitetssystemet skal bidra til at NHH når strategimålene sine. Systemet skal videre legge til rette for løpende utvikling av utdanningskvaliteten, kunne avdekke sviktende kvalitet i studietilbudene og sikre tilfredsstillende dokumentasjon av kvalitetsarbeidet.