Systematisk kvalitetsarbeid ved NHH

Systematisk kvalitetsarbeid ved NHH

Kvalitetssystemet skal vere med å hjelpe til at NHH når strategimåla sine. Systemet skal legge til rette for ei kontinuerlig utvikling av utdanningskvaliteten, det skal kunne avdekke sviktande kvalitet i studietilboda og sikre tilfredsstillande dokumentasjon av kvalitetsarbeidet.