Emne- og programevalueringar

Emne- og programevalueringar

Retningslinjer for emne- og programevalueringar.

Emneevaluering

Emna på NHH evaluerast av studentane kvar gang dei går. Med utgangspunkt i resultata frå evalueringa skriv emneansvarleg ein emnerapport, og desse to sendast samla til programleiar og instituttleiinga.

Programleiar og instituttleiar diskuterer resultata i dialogmøter kvart semester. Eventuelle tiltak blir satt i verk av emneansvarleg, instituttet eller programleiar, utifrå kva type tiltak det er.

 

Programevaluering

Alle studieprogramma på NHH vert evaluerte heilskapleg kvart femte år.

Du finn tidligare evalueringsrapportar under «Rapportering og resultater»

Retningslinjer for programevaluering (PDF 85 kb)