Kurs- og programevalueringer

Kurs- og programevalueringer

Retningslinjer for kurs- og programevalueringer.

Kursevaluering

Kursene ved NHH evalueres av studentene hver gang de går. Med utgangspunkt i resultatene herfra skriver kursansvarlig en kursrapport, og disse to sendes sammen til programleder og instituttledelsen.

Programleder og instituttleder diskuterer resultatene i jevnlige dialogmøter. Eventuelle tiltak blir satt i verk av kursansvarlig, instituttet eller programleder, avhengig av type tiltak.

Nye retningslinjer for kurevaluering er under arbeid.

Programevaluering

Alle studieprogrammene ved NHH evalueres helhetlig hvert 5. år.

Du finner tidligere evalueringsrapporter under «Rapportering og resultater»

Neste program ut er MRR som skal evalueres i 2018.

Retningslinjer for programevaluering (PDF 85 kb)