Kurs- og programevalueringar

Kurs- og programevalueringar

Retningslinjer for kurs- og programevalueringar.

Kursevaluering

Kursa på NHH evaluerast av studentane kvar gang dei går. Med utgangspunkt i resultata frå evalueringa skriv kursansvarleg ein kursrapport, og desse to sendast samla til programleiar og instituttleiinga.

Programleiar og instituttleiar diskuterer resultata i dialogmøter kvart semester. Eventuelle tiltak blir satt i verk av kursansvarleg, instituttet eller programleiar, utifrå kva type tiltak det er.

Nye retningslinjer for kursevalueringar er under arbeid.

Programevaluering

Alle studieprogramma på NHH evalueres helskapleg kvart 5. år.

Du finn tidligare evalueringsrapportar under «Rapportering og resultater»

Neste program ut er bachelor programmet som skal evaluerast i 2019.

Retningslinjer for programevaluering (PDF 85 kb)