Etablering av studietilbud

Etablering av studietilbud

Retningslinjer for opprettelse av nye studietilbud og kurs, både for heltidsutdanningene og etter- og videreutdanningene.