Etablering av studietilbod

Etablering av studietilbod

Retningslinjer for oppretting av nye studietilbod og emner, både for heiltidsutdanningane og etter- og vidareutdanningane.