Rapportering og resultat

Rapportering og resultat

Her finn du dei siste rapportane og resultata frå det systematiske kvalitetsarbeidet ved NHH.

Årsrapport

Årsrapporten er ein årlig tilstandsrapport om høgskulen si verksemd, og femnar om alle delar av høgskulen si kjerneverksemd – utdanning, forsking, formidling og samfunnskontakt. På utdanningsfeltet er årsrapporten rektoratet sin årlige rapportering om kvalitet i studieprogramma ut i frå høgskulen sin strategi, samt tiltak og tema for vidareutvikling i kommande år. Rapporten blir sendt til Kunnskapsdepartementet i mars kvart år.

Årsrapport for NHH 2022

Emneevalueringer

Alle emne på bachelor- og masterstudiet evaluerast kvar gang dei går. 

 

Programevalueringer

NHH sitt studietilbod evaluerast heilskapleg kvart femte år. Programleiaren har ansvar for gjennomføring og oppfølging av resultata.

Programevaluering 2021 Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Programevaluering 2022 Masterstudiet i økonomi og administrasjon

 

NHH-Undersøkelser

Tilfredshetsundersøkelsen 2017

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2022

Eksterne undersøkelser

SHoT tilleggsundersøkelsen 2021

Studiebarometeret 2021

Studiebarometeret 2021, rapport BØA

Studiebarometeret 2021, rapport MØA

Studiebarometeret 2021, rapport MRR

For oversikt over hvem som følger opp de ulike resultatene: