Rapportering og resultat

Rapportering og resultat

Her finn du dei siste rapportane og resultata frå det systematiske kvalitetsarbeidet ved NHH.

Årsrapport

Årsrapporten er ein årlig tilstandsrapport om høgskulen si verksemd, og femnar om alle delar av høgskulen si kjerneverksemd – utdanning, forsking, formidling og samfunnskontakt. Rapporten blir sendt til Kunnskapsdepartementet i mars kvart år.

Årsrapport for NHH 2023

 

Programevalueringar

NHH sitt studietilbod evaluerast heilskapleg kvart femte år. Programleiaren har ansvar for gjennomføring og oppfølging av resultata.

Programevaluering 2021 Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Programevaluering 2022 Masterstudiet i økonomi og administrasjon

 

NHH-Undersøkingar

Tilfredshetsundersøkelsen 2017

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2022

Eksterne undersøkingar

SHoT tilleggsundersøkelsen 2021

Studiebarometeret 2023, NHH

Studiebarometeret 2023, Bachelor i økonomi og administrasjon

Studiebarometeret 2023, Master i økonomi og administrasjon

Studiebarometeret 2023, Master i regnskap og revisjon