Rapportering og resultater

Rapportering og resultater

Her finner du de siste rapportene og resultatene fra det systematiske kvalitetsarbeidet ved NHH.

Årsrapport

Årsrapporten er en årlig tilstandsrapport om høyskolens virksomhet, og omfatter alle deler av høyskolens kjernevirksomhet – utdanning, forskning, formidling og samfunnskontakt. På utdanningsfeltet er årsrapporten rektoratets årlige rapportering om kvalitet i studieprogrammene ut i fra høyskolens strategi, samt tiltak og tema for videreutvikling i kommende år. Rapporten sendes til Kunnskapsdepartementet i mars hvert år.

Årsrapport for NHH 2016 - 2017  

Kursevalueringer

Alle kursene på bachelor- og masterstudiene evalueres hver gang de går. Her finner du programleders oppsummering av resultatene.

Evalueringer av masterkurs våren 2017

Evaluering av bachelorkurs våren 2017

Programevalueringer

NHHs studietilbud evalueres helhetlig hvert femte år. Programleder har ansvar for gjennomføring og oppfølging av resultatene.

Programevaluering 2014 Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Programevaluering 2015 Masterstudiet i økonomi og administrasjon

NHH-Undersøkelser

Tilfredshetsundersøkelsen 2017

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2016

Eksterne undersøkelser

Studiebarometeret 2016, Resultater bachelor i økonomi og administrasjon

Studiebarometeret 2016, Resultater master i økonomi og administrasjon

Studiebarometeret 2016, Resultater master i regnskap og revisjon

For oversikt over hvem som følger opp de ulike resultatene: