NHH Advisory Board

NHH Advisory Board

NHH opprettet sitt Advisory Board i 2013 Det består av toppledere fra næringslivet, offentlige institusjoner og akademia.

Mandatet til Advisory Board er å bidra med eksterne perspektiver på NHH og gi råd til styret og toppledergruppen om strategiske problemstillinger for å sikre NHHs posisjon som en ledende internasjonal handelshøyskole.

Advisory board har ett eller to møter hvert år. Medlemmene blir oppnevnt av rektor, og oppnevningsperioden er normalt fire-år.

For perioden 2020 – 2024 er medlemmene:

 • Nina Bjerkedal, Ekspedisjonssjef, Finansdepartementet
 • Edeltraud Hanappi-Egger, Professor og rektor ved Wirtschafts Universität Wien
 • Maria B. Helsengreen, Partner, Ernst and Young
 • Martin Bech Holte, Managing Partner, McKinsey
 • Idar Kreutzer, Adm. direktør, Finans Norge
 • Martin Sandbu, European Economics Commentator, Financial Times
 • Kulwanth Singh, Professor og tidligere rektor, National University of Singapore
 • Christine Spiten, Seniorrådgiver, WWF
 • Olaug Svarva, Styreleder, DNB
 • Ulrich W. Thonemann, Professor og Dekan ved Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universität zu Köln
 • Steef van de Velde, Professor og tidligere rektor, Rotterdam School of Management
 • Martin Skancke, grunnlegger, Skancke Consulting