Ansettelsesrådet

Ansettelsesrådet

Rådet vedtar ansettelser i teknisk-administrative stillinger.

Sammensetting av rådet

ArbeidsGiversiden:

  • Elise Kongsvik, leder
  • Kjetil Sudmann Larssen, medlem
  • Linda Rud, medlem
  • Vara: Kari Blom
  • Vara: Heidi Sund

Arbeidstakersiden:

  • James Watt Duncan Hosea, Forskerforbundet
  • Vara: Anette Undheim, Akademikerne
  • Maj-Brit Iden, Norsk tjenestemannslag
  • Vara: Lone Haugsvær, Parat

Ønsker du innsyn i møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt