Ansettelsesrådet

Ansettelsesrådet

Rådet vedtar ansettelser i teknisk-administrative stillinger.

Sammensetting av rådet

ArbeidsGiversiden:

 • Carina Ottesen, leder
 • Kjetil Sudmann Larssen, medlem
 • Linda Rud, medlem
  • Vara: Kari Blom
  • Vara: Heidi Sund

Arbeidstakersiden:

 • James Watt Duncan Hosea, Forskerforbundet
  • Vara: Marion Fløysvik, Akademikerne
 • Maj-Brit Iden, Norsk tjenestemannslag
  • Vara: Lone Haugsvær, Parat

Utvalgssekretær

Anja Sørhaug, HR-avdelingen

Ønsker du innsyn i møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt