Tilsettingsrådet

Tilsettingsrådet

Rådet vedtek tilsettingar i teknisk-administrative stillingar.

Samansetning av rådet

Arbeidsgjevarsida:

  • Elise Kongsvik, leiar
  • Kjetil Sudmann Larssen, medlem
  • Linda Rud, medlem

Arbeidstakarsida:

  • Anette Undheim, Akademikerne
  • Lone Haugsvær, Parat

Ta kontakt med Anja Sørhaug ved HR-avdelinga eller nhh.postmottak@nhh.no, for spørsmål om innkallingar, referat og saksutgreiingar og historiske dokument.