Tilsettingsrådet

Tilsettingsrådet

Rådet vedtek tilsettingar i teknisk-administrative stillingar.

Samansetning av rådet

Arbeidsgjevarsida:

  • Elise Kongsvik, leiar
  • Kjetil Sudmann Larssen, medlem
  • Linda Rud, medlem
  • Vara: Kari Blom

Arbeidstakarsida:

  • Anette Undheim, Akademikerne
  • Vara: Astri Kamsvåg, Forskerforbundet
  • Lone Haugsvær, Parat
  • Vara: Maj-Brit Iden, Norsk tjenestemannslag

Ønskjer du innsyn i møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt