Ansettelsesrådet

Ansettelsesrådet

Ansettelsesrådet fatter vedtak om ansettelser i teknisk-administrative stillinger.

Sammensetning av utvalget

Arbeidsgiversiden:

  • Elise Kongsvik, leder
  • Kjetil Sudmann Larssen, medlem
  • Kristin Risvand Mo, medlem

Arbeidstakersiden:

  • Anette Undheim (Akademikerne)
  • Lone Haugsvær (Parat)

Ta kontakt med Anja Sørhaug ved HR-avdelingen eller nhh.postmottak@nhh.no, for spørsmål om innkallinger, referat og saksutredninger, også historiske dokumenter.