Ansettelsesrådet

Ansettelsesrådet

Rådet vedtar ansettelser i teknisk-administrative stillinger.

Sammensetting av rådet

ArbeidsGiversiden:

 • Carina Ottesen, leder
 • Kjetil Sudmann Larssen, medlem
 • Linda Rud, medlem
  • Vara: Kari Blom
  • Vara: Heidi Sund

Arbeidstakersiden:

 • Marion Fløysvik, Akademikerne
  • Vara: James Watt Duncan Hosea, Forskerforbundet
 • Lone Haugsvær, Parat
  • Vara: Maj-Brit Iden, Norsk tjenestemannslag

Utvalgssekretær

Anja Sørhaug, HR-avdelingen

Ønsker du innsyn i møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt