Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

Utvalet skal sjå til at det er eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø for alle tilsette. Det er sett saman av like mange representantar frå arbeidsgjevar- og arbeidstakarsida. Leiarvervet går på omgang mellom partane.

SAMANSetning AV UTVALET

ARBEIDSGJEVARSIDA:

 • Elise Kongsvik
  HR-sjef (leiar)
 • Eivind Drange, fungerande avdelingsleiar
  Eigedomsavdelinga
 • Beate Sandvei, instituttleiar
  Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 • Jarle Møen, instituttleiar
  Institutt for foretaksøkonomi
 • Line Haug Johansen,
  HR- Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling

ARBEIDSTAKARSIDA:

 • Jan Ubøe, Hovudverneombod
 • Sissel Jensen, Forskerforbundet
 • Charlotte Vårdal Rundhovde, Parat
 • Maj-Brit Iden, NTL
 • Jostein Farestveit, Akademikerne

Tone Tharaldsen frå bedriftshelsetenesta, AktiMed, er også fast medlem.

Utvalssekretær

Line Haug Johansen, HR-avdelinga

Ønskjer du innsyn i møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt

Tilsette kan finne meir informasjon om AMU, møteinnkalling, protokoll og møteplan i HMS handboka