Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. I arbeidsmiljøutvalget sitter like mange representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Ledervervet går på omgang mellom partene.

Sammensetning av utvalget

Arbeidsgiversiden:

  • Elise Kongsvik, fungerende HR-sjef 
  • Jøril Mæland, instituttleder Institutt for finans
  • Paul N. Gooderham, instituttleder Institutt for strategi og ledelse
  • Birthe K. Lange, NHH Executive
  • Marianne Stople, HR-avdelingen

Arbeidstakersiden:

  • Per Erik Manne (Hovedverneombud (HVO))(leder)
  • Sissel Jensen (Forskerforbundet)
  • Charlotte Rundhovde (Parat)
  • Maj-Brit Iden (NTL)
  • Stella Angove (Akademikerne)

Ta kontakt med utvalgssekretær eller nhh.postmottak@nhh.no for tilgang til innkallinger, referat og saksutredninger, også historiske dokumenter.

Ansatte kan finne mer informasjon om AMU, møteinnkalling, protokoller og møteplan i HMS håndboken