Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

Utvalet skal sjå til at det er eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø for alle tilsette. Det er sett saman av like mange representantar frå arbeidsgjevar- og arbeidstakarsida. Leiarvervet går på omgang mellom partane.

SAMANSetning AV UTVALET

ARBEIDSGJEVARSIDA:

 • Bjørg Marit Eknes
  Direktør for organisasjon og verksemdsstyring (leiar)
 • Carina Ottesen
  HR-sjef
 • Eivind Drange, fungerande avdelingsleiar
  Eigedomsavdelinga
 • Beate Sandvei, instituttleiar
  Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 • Jarle Møen, instituttleiar
  Institutt for foretaksøkonomi

ARBEIDSTAKARSIDA:

 • Jan Ubøe, Hovudverneombod
 • Sissel Jensen, Forskerforbundet
 • Charlotte Vårdal Rundhovde, Parat
 • Maj-Brit Iden, NTL
 • Jostein Farestveit, Akademikerne

Kristin Haukedal Hammerstad frå bedriftshelsetenesta, Falch Helse, er også fast medlem.

Utvalssekretær

Elise Kongsvik, HR-avdelinga

Ønskjer du innsyn i møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt

Tilsette kan finne informasjon om møteinnkalling, protokoll og møteplan under møte og utvalg i P360.