Utval for forsking og forskarutdanning (FFU)

Utval for forsking og forskarutdanning (FFU)

FFU er eit rådgjevande utval for Prorektor for forsking i forhold eller saker av forskingspolitisk/-strategisk karakter, og for forhold knytta til doktorgradsutdanninga og kvalitetssikringen av denne.

Samansetjing av utvalet

Periode: 1.8.2021 til 31.07.2025

  • Malin Arve, prorektor for forskning
  • Leif K. Sandal, Institutt for foretaksøkonomi (personleg vara: Jarle Møen)
  • Walter Pohl, Institutt for finans (personleg vara: Konrad Raff)
  • Aline Bütikofer, Institutt for samfunnsøkonomi (personleg vara: Katrine V. Løken)
  • Sven Haugland, Institutt for strategi og ledelse (personleg vara: Herbjørn Nysveen)
  • Katarina Kaarbøe, Institutt regnskap revisjon og rettsvitenskap (personleg vara: Kenneth Fjell)
  • Gisle Andersen, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (personleg vara: Beate Sandvei)
  • Linda Rud, Forskningsadministrativ avdeling

PhD-Studentrepresentantar

Periode: 1.8.23-31.07.25

  • Esra Aslan, Institutt for strategi og ledelse (personlig vara: Qquillaccori Garcia, Institutt for samfunnsøkonomi)
  • Fabian Brockman, Institutt for foretaksøkonomi (personlig vara: Rieke Kohn, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap)

Sekretariat

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt