Forskningsadministrativ avdeling

Forskningsadministrativ avdeling

Forskningsadministrativ avdeling (FAA) gir råd og støtter NHHs ledelse og ansatte. Våre tjenester omfatter strategiutvikling og implementering, eksternt finansiert forskning, akkreditering, benchmarking, kjønnslikestilling, PhD programmet, bibliotekstjenester, utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning (FFF).