Seksjon for forskningsadministrasjon

Seksjon for forskningsadministrasjon

Vi yter service og rådgivning til NHHs ledelse og ansatte.