Merete Endestad

Seniorrådgiver Merete Endestad

E-post
Merete.Endestad@nhh.no
Telefon
+47 55 95 96 51
Avdeling
Seksjon for forskningsadministrasjon