Heather Jean Arghandeh Paudler

Førstekonsulent Heather Jean Arghandeh Paudler

E-post
Heather.Arghandeh.Paudler@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 77
Avdeling
Seksjon for forskningsadministrasjon