Katarzyna Maria Kosela-Dordevic

Rådgiver Katarzyna Maria Kosela-Dordevic

E-post
Katarzyna.Kosela-Dordevic@nhh.no
Telefon
+47 55 95 93 37
Avdeling
Seksjon for forskningsadministrasjon
Ansvar
Prosjektøkonom FAIR Økonomistyring av ekstern- og internfinansierte prosjekter Budsjettering avviksanalyser og både ekstern og intern økonomirapportering