Utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet

Prorektor for utdanning har det overordna ansvaret for det faglege og pedagogiske innhaldet i NHHs studieprogram på bachelor- og masternivå. Utdanningsutvalet er eit rådgjevande organ for prorektoren.

Medlemmer

 • Linda Nøstbakken, Prorektor for utdanning (leiar)
 • Jørgen Haug, Undervisningsansvarleg Institutt for finans
 • Iver Bragelien, Undervisningsansvarleg Institutt for foretaksøkonomi
 • Kristin Rygg, Undervisningsansvarleg Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 • Trond Vegard Johannessen, Undervisningsansvarleg Institutt for strategi og ledelse
 • Lars Ivar Oppedal Berge, Undervisningsansvarleg Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
 • Hans Jarle Kind, Undervisningsansvarleg Institutt for samfunnsøkonomi
 • Linda Orvedal, Programansvarleg bachelor i økonomi og administrasjon
 • Endre Bjørndal, Programansvarleg master i økonomi og administrasjon
 • Kjell Ove Røsok, Programansvarleg master i regnskap og revisjon
 • Kjetil Sudmann Larssen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Frank Mortensen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Astrid Foldal, Seksjon for internasjonale relasjonar
 • Jonas Personbråten Ludvigsen, Studentrepresentant
 • Raymond Lægreid, Studentrepresentant
 • Jenny Sofie Hagen, Vara studentrepresentant
MØTEPLAN VÅREN 2019     
19.02.2019 Innkalling (PDF, 1290 kb) Protokoll (PDF, 143 kb)
09.04.2019 Innkalling (PDF, 3 mb) Protokoll (PDF, 153 kb)
05.06.2019 Innkalling (PDF,  kb) Protokoll (PDF,  kb)

 

MØTEPLAN HØSTEN 2018                          
01.10.2018 Innkalling (PDF,  2144 kb)        Protokoll (PDF,112 kb)                  
14.11.2018 Innkalling (PDF,  kb) Protokoll (PDF,  kb)
11.12.2018

Innkalling (PDF, 7201 kb)

Tilleggsinnkalling (PDF, 581 kb)

Protokoll (PDF, 262  kb)

 

Sekretariat

Seksjon for utdanningskvalitet

Ta kontak med arkivet, for tilgang til eldre innkallingar, protokollar og saksutgreiingar, også historiske dokument.