Utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet

Prorektor for utdanning har det overordna ansvaret for det faglege og pedagogiske innhaldet i NHHs studieprogram på bachelor- og masternivå. Utdanningsutvalet er eit rådgjevande organ for prorektoren.

Medlemmer

 • Stig Tenold, Prorektor for utdanning (leiar)
 • Jørgen Haug, Undervisningsansvarleg Institutt for finans
 • Iver Bragelien, Undervisningsansvarleg Institutt for foretaksøkonomi
 • Kristin Rygg, Undervisningsansvarleg Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 • Karen Modesta Olsen, Undervisningsansvarleg Institutt for strategi og ledelse
 • Kenneth Fjell, Undervisningsansvarleg Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
 • Lars Sørgard , Undervisningsansvarleg Institutt for samfunnsøkonomi
 • Trond Vegard Johannessen, Programleiar bachelor i økonomi og administrasjon
 • Håkon Otneim, Programleiar BSc in Business, Economics and Data Science 
 • Jan I. Haaland, Programleiar master i økonomi og administrasjon
 • Kjell Ove Røsok, Programleiar master i regnskap og revisjon
 • Annelise Ly, Programleiar ENGAGE
 • Kjetil Sudmann Larssen, Leiar av Seksjon for utdanningskvalitet
 • Frank Mortensen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Astrid Foldal, Leiar av Seksjon for internasjonale relasjonar
 • Heidi Marikken Sund, Leiar av Seksjon for opptak
 • Sivert Sundre Abrahamsen, Studentpolitisk ansvarleg (Kjernestyret)
 • Sigrid Jakhelln Kjøita, Leiar for studentutvalet
 • Tanvi Dadwal, Masteransvarleg (vara)
 • Marthe Engelstad Solstad, Bacheloransvarleg (vara) 
 • Heidi van Wageningen, observatør 

UTVALSSEKRETÆR

 

MØTEPLAN Vår 2024

24.01.24 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
13.03.24 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
02.05.24 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
12.06.24 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)

 

MØTEPLAN høst 2023

24.08.23 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
28.09.23 Innkalling (PDF) Protokoll  (PDF)
16.11.23 Innkalling(PDF) Protokoll (PDF)
     

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt