Utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet

Prorektor for utdanning har det overordna ansvaret for det faglege og pedagogiske innhaldet i NHHs studieprogram på bachelor- og masternivå. Utdanningsutvalet er eit rådgjevande organ for prorektoren.

Medlemmer

 • Linda Nøstbakken, Prorektor for utdanning (leiar)
 • Jørgen Haug, Undervisningsansvarleg Institutt for finans
 • Iver Bragelien, Undervisningsansvarleg Institutt for foretaksøkonomi
 • Kristin Rygg, Undervisningsansvarleg Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 • Trond Vegard Johannessen, Undervisningsansvarleg Institutt for strategi og ledelse
 • Lars Ivar Oppedal Berge, Undervisningsansvarleg Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
 • Hans Jarle Kind, Undervisningsansvarleg Institutt for samfunnsøkonomi
 • Linda Orvedal, Programansvarleg bachelor i økonomi og administrasjon
 • Endre Bjørndal, Programansvarleg master i økonomi og administrasjon
 • Kjell Ove Røsok, Programansvarleg master i regnskap og revisjon
 • Kjetil Sudmann Larssen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Frank Mortensen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Astrid Foldal, Seksjon for internasjonale relasjonar
 • Jonas Personbråten Ludvigsen, Studentrepresentant
 • Raymond Lægreid, Studentrepresentant
 • Jenny Sofie Hagen, Vara studentrepresentant

UTVALGSSEKRETÆR

MØTEPLAN HØSTEN 2019
02.10.2019 Innkalling (PDF, 3 mb) Protokoll (PDF,  000kb)
11.11.2019 Innkalling (PDF, 000kb) Protokoll (PDF, 000 kb)

 

MØTEPLAN VÅREN 2019     
19.02.2019 Innkalling (PDF, 1290 kb) Protokoll (PDF, 143 kb)
09.04.2019 Innkalling (PDF, 3 mb) Protokoll (PDF, 153 kb)
05.06.2019 Innkalling (PDF, 4 mb) Protokoll (PDF,  739 kb)

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt