Utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet

Prorektor for utdanning har det overordna ansvaret for det faglege og pedagogiske innhaldet i NHHs studieprogram på bachelor- og masternivå. Utdanningsutvalet er eit rådgjevande organ for prorektoren.

Medlemmer

 • Stig Tenold, Prorektor for utdanning (leiar)
 • Jørgen Haug, Undervisningsansvarleg Institutt for finans
 • Iver Bragelien, Undervisningsansvarleg Institutt for foretaksøkonomi
 • Kristin Rygg, Undervisningsansvarleg Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 • Karen Modesta Olsen, Undervisningsansvarleg Institutt for strategi og ledelse
 • Kenneth Fjell, Undervisningsansvarleg Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
 • Lars Sørgard , Undervisningsansvarleg Institutt for samfunnsøkonomi
 • Trond Vegard Johannessen, Programleiar bachelor i økonomi og administrasjon
 • Håkon Otneim, Programleiar BSc in Business, Economics and Data Science 
 • Jan I. Haaland, Programansvarleg master i økonomi og administrasjon
 • Kjell Ove Røsok, Programansvarleg master i regnskap og revisjon
 • Kjetil Sudmann Larssen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Frank Mortensen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Astrid Foldal, Seksjon for internasjonale relasjonar
 • Heidi Marikken Sund, Seksjon for opptak
 • Anders Foss Hereide, Fagpolitisk ansvarlig 
 • Vegard Grønset , Masteransvarlig 
 • Sivert Sundre Abrahamsen, Bacheloransvarlig 
 • Heidi van Wageningen, observatør 

UTVALGSSEKRETÆR

MØTEPLAN høst 2023

24.08.23 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
28.09.23 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
16.11.20 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
     

 

MØTEPLAN Vår 2023

30.01.23 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
20.03.23 Innkalling (PDF) Protokoll  (PDF)
17.04.23 Innkalling(PDF) Protokoll (PDF)
12.06.23 Innkalling (Avlyst) Protokoll (Avlyst)

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt