Utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet

Prorektor for utdanning har det overordna ansvaret for det faglege og pedagogiske innhaldet i NHHs studieprogram på bachelor- og masternivå. Utdanningsutvalet er eit rådgjevande organ for prorektoren.

Medlemmer

 

 • Linda Nøstbakken, Prorektor for utdanning (leiar)
 • Jørgen Haug, Undervisningsansvarleg Institutt for finans
 • Iver Bragelien, Undervisningsansvarleg Institutt for foretaksøkonomi
 • Kristin Rygg, Undervisningsansvarleg Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 • Trond Vegard Johannessen, Undervisningsansvarleg Institutt for strategi og ledelse
 • Lars Ivar Oppedal Berge, Undervisningsansvarleg Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
 • Hans Jarle Kind, Undervisningsansvarleg Institutt for samfunnsøkonomi
 • Linda Orvedal, Programansvarleg bachelor i økonomi og administrasjon
 • Endre Bjørndal, Programansvarleg master i økonomi og administrasjon
 • Aasmund Eilifsen, Programansvarleg master i regnskap og revisjon
 • Kjetil Larssen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Astrid Foldal, Seksjon for internasjonale relasjonar
 • Ingelin Uthaug, Studentrepresentant
 • Gunnhild Solemdal, Studentrepresentant
 • Jonas Personbråten Ludvigsen, Vara studentrepresentant

 

Møteplan for våren 2018:

Fredag 9. mars

Onsdag 4. april

Tirsdag 22. mai

Sekretariat

Seksjon for utdanningskvalitet

Utdanningsutvalet erstattar følgjande utval:

 • Programutvalet for bachelorutdanninga (PBU)
 • Programutvalet for masterutdanninga (PMU)
 • Internasjonalt utval (IU)
 • Pedagogikkutvalet (PU)

Arkiv med dei nyaste sakspapira frå PBU og PMU