Utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet

Prorektor for utdanning har det overordna ansvaret for det faglege og pedagogiske innhaldet i NHHs studieprogram på bachelor- og masternivå. Utdanningsutvalet er eit rådgjevande organ for prorektoren.

Medlemmer

 • Stig Tenold, Prorektor for utdanning (leiar)
 • Jørgen Haug, Undervisningsansvarleg Institutt for finans
 • Iver Bragelien, Undervisningsansvarleg Institutt for foretaksøkonomi
 • Claudia Hegrenæs, Undervisningsansvarleg Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 • Vidar Schei , Undervisningsansvarleg Institutt for strategi og ledelse
 • Lars Ivar Oppedal Berge, Undervisningsansvarleg Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
 • Gernot Doppelhofer, Undervisningsansvarleg Institutt for samfunnsøkonomi
 • Trond vegard Johannessen, Programansvarleg bachelor i økonomi og administrasjon
 • Jan I. Haaland, Programansvarleg master i økonomi og administrasjon
 • Kjell Ove Røsok, Programansvarleg master i regnskap og revisjon
 • Kjetil Sudmann Larssen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Frank Mortensen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Astrid Foldal, Seksjon for internasjonale relasjonar
 • Ingrid Helen Heimark, Fagpolitisk ansvarlig 
 • Rolf Andreas Gjevre, Masteransvarlig 
 • Kaia Baumann Semb, Bacheloransvarlig 
 • Heidi van Wageningen, observatør 
 • Jorun Gunnerud, observatør

 

UTVALGSSEKRETÆR

 

MØTEPLAN HAUST 2021 

23.09.21 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
28.10.21 Innkalling (Avlyst) Protokoll (Avlyst)
25.11.21 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)

 

MØTEPLAN Vår 2021

26.01.21 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
23.02.21 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
25.03.21 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
27.04.21 Innkalling (Avlyst) Protokoll (Avlyst)
10.06.21 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)

 

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt