Utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet

Prorektor for utdanning har det overordna ansvaret for det faglege og pedagogiske innhaldet i NHHs studieprogram på bachelor- og masternivå. Utdanningsutvalet er eit rådgjevande organ for prorektoren.

Medlemmer

 

 • Linda Nøstbakken, Prorektor for utdanning (leiar)
 • Tor Leite, Undervisningsansvarleg Institutt for finans
 • Øystein Gjerde, Undervisningsansvarleg Institutt for foretaksøkonomi
 • Kristin Rygg, Undervisningsansvarleg Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 • Karen Modesta Olsen, Undervisningsansvarleg Institutt for strategi og ledelse
 • Bjørn Daniel Johanson, Undervisningsansvarleg Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
 • Ragnhild Balsvik, Undervisningsansvarleg Institutt for samfunnsøkonomi
 • Linda Orvedal, Programansvarleg bachelor i økonomi og administrasjon
 • Endre Bjørndal, Programansvarleg master i økonomi og administrasjon
 • Aasmund Eilifsen, Programansvarleg master i regnskap og revisjon
 • Kjetil Larssen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Astrid Foldal, Seksjon for internasjonale relasjonar
 • Frid Helén Olsen Hop, Studentrepresentant
 • Glenn Kåre Widenhofer, Studentrepresentant
 • Trine Kvingedal, Vara studentrepresentant

 

Sekretariat

Lene Krogh Baldersheim
Seksjon for utdanningskvalitet

Utdanningsutvalet erstattar følgjande utval:

 • Programutvalet for bachelorutdanninga (PBU)
 • Programutvalet for masterutdanninga (PMU)
 • Internasjonalt utval (IU)
 • Pedagogikkutvalet (PU)

Arkiv med dei nyaste sakspapira frå PBU og PMU