Utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet

Prorektor for utdanning har det overordna ansvaret for det faglege og pedagogiske innhaldet i NHHs studieprogram på bachelor- og masternivå. Utdanningsutvalet er eit rådgjevande organ for prorektoren.

Medlemmer

 • Malin Arve, Prorektor for utdanning (leiar)
 • Jørgen Haug, Undervisningsansvarleg Institutt for finans
 • Iver Bragelien, Undervisningsansvarleg Institutt for foretaksøkonomi
 • Kristin Rygg, Undervisningsansvarleg Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 • Vidar Schei , Undervisningsansvarleg Institutt for strategi og ledelse
 • Lars Ivar Oppedal Berge, Undervisningsansvarleg Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
 • Hans Jarle Kind, Undervisningsansvarleg Institutt for samfunnsøkonomi
 • Per Manne, Programansvarleg bachelor i økonomi og administrasjon
 • Endre Bjørndal, Programansvarleg master i økonomi og administrasjon
 • Kjell Ove Røsok, Programansvarleg master i regnskap og revisjon
 • Kjetil Sudmann Larssen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Frank Mortensen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Astrid Foldal, Seksjon for internasjonale relasjonar
 • Oliver Wahlquist , Fagpolitisk ansvarlig, Student
 • Ida Carine Haugen Kreutzer, Masteransvarlig, Student
 • Gustav Kvalsund Nybø, Bacheloransvarlig, student

UTVALGSSEKRETÆR

 

MØTEPLAN Vår 2021

26.01.21 Innkalling (PDF, 1,1 mb) Protokoll (PDF,  kb)
23.02.21 Innkalling (PDF, mb) Protokoll (PDF,  kb)
25.03.21 Innkalling (PDF, mb) Protokoll (PDF, kb)
27.04.21 Innkalling (PDF, mb) Protokoll (PDF, kb)
10.06.21 Innkalling (PDF, mb) Protokoll (PDF, kb)

 

MØTEPLAN haust 2020 

01.10.20 Innkalling (PDF, 2 mb) Protokoll (PDF,  702 kb)
10.11.20 Innkalling (PDF, 1 mb)

Protokoll (PDF, 583 kb)

Vedlegg protokoll

10.12.20 Innkalling (Avlyst) Protokoll (Avlyst)

 

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt