Utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet

Prorektor for utdanning har det overordna ansvaret for det faglege og pedagogiske innhaldet i NHHs studieprogram på bachelor- og masternivå. Utdanningsutvalet er eit rådgjevande organ for prorektoren.

Medlemmer

 

 • Linda Nøstbakken, Prorektor for utdanning (leiar)
 • Jørgen Haug, Undervisningsansvarleg Institutt for finans
 • Iver Bragelien, Undervisningsansvarleg Institutt for foretaksøkonomi
 • Kristin Rygg, Undervisningsansvarleg Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 • Trond Vegard Johannessen, Undervisningsansvarleg Institutt for strategi og ledelse
 • Lars Ivar Oppedal Berge, Undervisningsansvarleg Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
 • Hans Jarle Kind, Undervisningsansvarleg Institutt for samfunnsøkonomi
 • Linda Orvedal, Programansvarleg bachelor i økonomi og administrasjon
 • Endre Bjørndal, Programansvarleg master i økonomi og administrasjon
 • Kjell Ove Røsok, Programansvarleg master i regnskap og revisjon
 • Kjetil Sudmann Larssen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Frank Mortensen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Astrid Foldal, Seksjon for internasjonale relasjonar
 • Ingelin Uthaug, Studentrepresentant
 • Gunnhild Solemdal, Studentrepresentant
 • Jonas Personbråten Ludvigsen, Vara studentrepresentant

 

MØTEPLAN HØSTEN 2018                          
01.10.2018 Innkalling (PDF,  2144 kb)        Protokoll (PDF,112 kb)                  
14.11.2018 Innkalling (PDF,  kb) Protokoll (PDF,  kb)
11.12.2018 Innkalling (PDF,  kb) Protokoll (PDF,  kb)

 

Sekretariat

Seksjon for utdanningskvalitet

Utdanningsutvalet erstattar følgjande utval:

 • Programutvalet for bachelorutdanninga (PBU)
 • Programutvalet for masterutdanninga (PMU)
 • Internasjonalt utval (IU)
 • Pedagogikkutvalet (PU)

Arkiv med dei nyaste sakspapira frå PBU og PMU