Utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet

Prorektor for utdanning har det overordna ansvaret for det faglege og pedagogiske innhaldet i NHHs studieprogram på bachelor- og masternivå. Utdanningsutvalet er eit rådgjevande organ for prorektoren.

Medlemmer

 • Malin Arve, Prorektor for utdanning (leiar)
 • Jørgen Haug, Undervisningsansvarleg Institutt for finans
 • Iver Bragelien, Undervisningsansvarleg Institutt for foretaksøkonomi
 • Kristin Rygg, Undervisningsansvarleg Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 • Trond Vegard Johannessen, Undervisningsansvarleg Institutt for strategi og ledelse
 • Lars Ivar Oppedal Berge, Undervisningsansvarleg Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
 • Hans Jarle Kind, Undervisningsansvarleg Institutt for samfunnsøkonomi
 • Per Manne, Programansvarleg bachelor i økonomi og administrasjon
 • Endre Bjørndal, Programansvarleg master i økonomi og administrasjon
 • Kjell Ove Røsok, Programansvarleg master i regnskap og revisjon
 • Kjetil Sudmann Larssen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Frank Mortensen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Astrid Foldal, Seksjon for internasjonale relasjonar
 • Finn Lucas Griggs, Fagpolitisk ansvarlig, Student
 • Nora Therese Sageidet, Masteransvarlig, Student
 • Sondre Eriksen, Bacheloransvarlig, student

UTVALGSSEKRETÆR

 

MØTEPLAN VÅREN 2020 

20.02.20 Innkalling (PDF, 13270kb) Protokoll (PDF,  165kb)
24.03.20 Innkalling (PDF, 192kb) Protokoll (PDF,  307kb)
31.03.20 Avlyst Avlyst
06.05.20 Innkalling (PDF, 848kb) Protokoll (PDF,  151kb)
10.06.20 Innkalling (PDF, 000kb) Protokoll (PDF,  000kb)

 

MØTEPLAN HØSTEN 2019
02.10.2019 Innkalling (PDF, 3 mb) Protokoll (PDF,  000kb)
11.12.2019 Avlyst Avlyst

 

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt