Utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet

Prorektor for utdanning har det overordna ansvaret for det faglege og pedagogiske innhaldet i NHHs studieprogram på bachelor- og masternivå. Utdanningsutvalet er eit rådgjevande organ for prorektoren.

Medlemmer

 • Stig Tenold, Prorektor for utdanning (leiar)
 • Jørgen Haug, Undervisningsansvarleg Institutt for finans
 • Iver Bragelien, Undervisningsansvarleg Institutt for foretaksøkonomi
 • Kristin Rygg, Undervisningsansvarleg Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 • Vidar Schei , Undervisningsansvarleg Institutt for strategi og ledelse
 • Lars Ivar Oppedal Berge, Undervisningsansvarleg Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
 • Lars Sørgard , Undervisningsansvarleg Institutt for samfunnsøkonomi
 • Trond Vegard Johannessen, Programansvarleg bachelor i økonomi og administrasjon
 • Jan I. Haaland, Programansvarleg master i økonomi og administrasjon
 • Kjell Ove Røsok, Programansvarleg master i regnskap og revisjon
 • Kjetil Sudmann Larssen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Frank Mortensen, Seksjon for utdanningskvalitet
 • Astrid Foldal, Seksjon for internasjonale relasjonar
 • Anders Foss Hereide, Fagpolitisk ansvarlig 
 • Vegard Grønset , Masteransvarlig 
 • Sivert Sundre Abrahamsen , Bacheloransvarlig 
 • Heidi van Wageningen, observatør 

UTVALGSSEKRETÆR

MØTEPLAN VÅR 2023

30.01.23 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
20.03.23 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
17.04.23 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
12.06.23 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)

 

MØTEPLAN haust 2022

21.09.22 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
19.10.22 Innkalling (PDF) Protokoll  (PDF)
16.11.22 Innkalling (PDF) Protokoll (PDF)
14.12.22 Innkalling (Avlyst) Protokoll (Avlyst)

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt