Reielegheitsutvalet

Reielegheitsutvalet

Forsking ved NHH skal skje i samsvar med anerkjende forskingsetiske normer i Noreg innanfor institusjonens fagområde, samt eventuelle andre land forskinga vert gjennomført i.

Mistanke om brot på anerkjende forskingsetiske normer skal varslast skriftleg til instituttleiar. Varsel vert handsama i samsvar med NHHs retningsliner for handtering av saker om moglege brot på anerkjende forskingsetiske normer.

Medlemmar

  • Prorektor for forsking Kenneth Fjell (leiar)
  • A (SNF)
  • B (NHH)
  • C (NHH)
  • D (ekstern)

Medlemmane vert utnemnde ila. kort tid.

Utvalssekretær

Sigbjørn Råsberg, Forskingsadministrativ avdeling