Reielegheitsutvalet

Reielegheitsutvalet

Forsking ved NHH skal skje i samsvar med anerkjende forskingsetiske normer i Noreg innanfor institusjonens fagområde, samt eventuelle andre land forskinga vert gjennomført i.

Mistanke om brot på anerkjende forskingsetiske normer skal varslast skriftleg til instituttleiar. Varsel vert handsama i samsvar med NHHs retningsliner for handtering av saker om moglege brot på anerkjende forskingsetiske normer.

Medlemmar

  • Malin Arve (leiar)
  • Knut Ims (NHH)
  • Monica Nielsen Øen (NHH)
  • Margrethe Aanesen (SNF)
  • Nina Øyen (UiB)

Utvalssekretær

Kontakt Forskingsadministrativ avdeling