Tilsettingsutvalet for forskings- og undervisningsstillingar

Tilsettingsutvalet for forskings- og undervisningsstillingar

Tilsettingsutvalget fattar vedtak om tilsettingar i undervisnings- og forskarstillingar.

Faste vitskaplege medlemmar

  • Gunnar E Christensen (leiar)
  • Jøril Mæland, instituttleiar (FIN)
  • Jarle Møen, instituttleiar (FOR)
  • Finn Kinserdal, instituttleiar (RRR)
  • Eirik Gaard Kristiansen, instituttleiar (SAM)
  • Paul Gooderham, instituttleiar (SOL)
  • Beate Sandvei, instituttleiar (FSK)

 

Fagforeningsrepresentant

  • Sigrid Lise Nonås (Forskerforbundet)

Studentrepresentanter

Ønskjer du innsyn i møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt