Ansettelsesutvalget for forsknings- og undervisningsstillinger

Ansettelsesutvalget for forsknings- og undervisningsstillinger

Ansettelsesutvalget fatter vedtak om ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger.

Faste vitenskaplige medlemmer

 • Gunnar E Christensen (leder)
 • Jøril Mæland, instituttleder (FIN)
 • Jarle Møen, instituttleder (FOR)
 • Finn Kinserdal, instituttleder (RRR)
 • Eirik Gard Kristiansen, instituttleder (SAM)
 • Paul Gooderham, instituttleder (SOL)
 • Beate Sandvei, instituttleder (FSK)

Midlertidig vitenskapelig medlem

 • Alexander Hem (SOL)

Fagforeningsrepresentant

 • Sigrid-Lise Nonås (FF)

Studentrepresentanter

 • Kristine Holme Jensen, NHHS
 • Dominik Krol, NHHS

Ta kontakt med utvalgssekretær Sylvi K. Larsen, tlf. 55 95 94 49 eller nhh.postmottak@nhh.no for tilgang til innkallinger, referat og  saksutredninger.