Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger

Ansettelsesutvalget fatter vedtak om ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger.

Faste vitenskapelige medlemmer

 • Frode Sættem (leder)
 • Aksel Mjøs, instituttleder (Institutt for finans)
 • Jarle Møen, instituttleder (Institutt for foretaksøkonomi)
 • Finn Kinserdal, instituttleder (Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap)
 • Kurt Brekke, instituttleder (Institutt for samfunnsøkonomi)
 • Vidar Schei, fungerende instituttleder (Institutt for strategi og ledelse)
 • Beate Sandvei, instituttleder (Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon)

Midlertidige vitenskaplige Medlemmer

 • Andreas Ørpetveit (Institutt for foretaksøkonomi)

Fagforeningsrepresentant

 • Sigrid Lise Nonås (Forskerforbundet)

Studentrepresentanter

 • Sigrid Kjøita
 • Mansur Dubajev

Utvalgssekretær: Sylvi K. Larsen

Ønsker du innsyn i møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt