Samarbeidsutvalet (SU)

Samarbeidsutvalet (SU)

Samarbeidsutvalet er det formelle samarbeidsorganet mellom arbeidsgjevar og tillitsvalde ved NHH. Utvalet sikrar at dei tilsette har medråderett og bidreg til god kommunikasjon mellom leiinga og de tilsette.

Samansetning av utvalet

Arbeidsgjevarsida

  • Øystein Thøgersen, leiar
  • Frode Sættem, medlem
  • Carina Ottesen, medlem  

Arbeidstakarsida

  • Sigrid-Lise Nonås (FF)
  • James Hosea (FFTA)
  • Lone Haugsvær (Parat)
  • Kjell Borlaug Johannesen (Akademikerne)    
  • Maj-Brit Iden (NTL)

utvalssekretær

Line Haug Johansen, HR-avdelinga

Ønskjer du innsyn i møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt

Tilsette kan finne mer informasjon om SU og møteplan i Personalhandboka.