Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget er det formelle samarbeidsorganet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte ved NHH. Utvalget sikrer de ansattes medbestemmelsesrett og bidrar til god kommunikasjon mellom ledelsen og de ansatte.

  • Sammensetning av utvalget

Arbeidsgiversiden:

  • Øystein Thøgersen, leder
  • Gunnar Christensen, medlem
  • Elise Kongsvik, medlem
  • Tove Gjesdahl, medlem  

Arbeidstakersiden:

  • Sigrid-Lise Nonås (FF)
  • Astri Kamsvåg (FFTA)
  • Lone Haugsvær (Parat)
  • Anette Undheim (Akademikerne)    
  • Maj-Brit Iden (NTL)

Ta kontakt med utvalgssekretær Tove Gjesdahl eller nhh.postmottak@nhh.no, for tilgang til innkallinger, referat og saksutredninger, også historiske dokumenter.

Ansatte kan finne mer informasjon om SU, møteinnkalling, protokoller og møteplan i Personalhåndboken.